ინფორმაციული სისტემების დაცვის
ეფექტური გადაწყვეტილება

კომპლექსური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების დანერგვა ინფორმაციული სისტემებისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დასაცავად. ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი, კონსალტინგი და სწავლება.