ტექნოლოგიები

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

უსადენო ქსელის მართვა

უსადენო ქსელის დაცვის ტექნოლოგიები, არასანქცირებული ქსელისა და მოწყობილობების აღმოჩენა, ქსელის მდგომარეობის კონტროლი და მუშაობის დიაგნოსტიკა

 Wi-Fi-ს დაცვის გადაწყვეტილებებს გააჩნია ქსელური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფუნქციების ფართო სპექტრი და იყენებს თავდასხმების, ქსელთაშორისი ეკრანირების, ჩართვის ანალიზატორის და კლიენტის პროფილის შემოწმების პრევენციის ტექნოლოგიებს. აგრეთვე, უსადენო ქსლების დამცველი მოწყობილობების მუშაობის მნიშვნელოვან უპირატესობას წარმოადგენს  პერსონიფიცირებული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, აუთენტიფიკაციის სერვერებსა და მომხმარებელთა კატალოგებთან მიერთების შესაძლებლობა  (Radius, LDAP).  

პროდუქტები

AirTight Networks

SpectraGuard Enterprise

SpectraGuard Enterprise

კომპლექსური გადაწყვეტილება თავდასხმის პრევენციიისთვის უკაბელო (Wi-Fi) ქსელში, რომელიც გამოიყენება მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მიერ და იცავს მათ ქსელებს მზარდი საფრთხეებისგან.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

კომპანია ISSP –ის სპეციალისტები სრულად ორიენტირებულნი არიან ჩვენს საჭიროებებზე. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვქონდეს მათი მხარდაჭერის იმედი.

ვალერი ანანევი
IT სამსახურის უფროსი
"ომეგა"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა