ტექნოლოგიები

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

მონიტორინგი და მართვა

დაცული ქსელის მონიტორინგი, შეჩერებული ან არასწორედ მომუშავე მოწყობილობების აღმოჩენა. ქსელური წვდომის მართვა.

მონიტორინგის სისტემები ატყობინებენ ქსელის ადმინისტრატორს განაწილებული ქსელური ინფრასტრუქტურის პრობლემების, ეფექტურობის დაკარგვისა და დაცულობის შესახებ; ისისნი ასრულებენ საფოსტო, საფაილო, ვებ და სხვა სერვერების გამოკითხვას შესაბამისი პროტოკოლების მიხედვით მათი შრომისუნარიანობისა და ციფრული სერვისების წვდომის შემოწმების მიზნით. ქსელური მოწყობილობების ავტომატური მართვა მოწოდებულია მოახდინოს პროცესების ავტომატიზება, შეამციროს დანახარჯები და ამით აამაღლოს ბიზნესის მუშაობის ეფექტურობა. ქსელური წვდომის კონტროლის სისტემები იძლევა რესურსების წვდომის გამიჯვნისა და ქსელის არასანქცირებული წვდომის აკრძალვის საშუალებას. 

პროდუქტები

Sourcefire

Next Generation Firewall

Next Generation Firewall

ქსელთაშორისი აპლიკაციის დონის ეკრანი Sourcefire-სგან

SSL Appliance

SSL Appliance

SSL ტრაფიკის გაშიფვრა და ღია ტრაფიკის გააგზავნა ქსელის მოწყობილობსა და კონტენტურ და სისტემურ უსაფრთხოებაზე, შემდგომი დამუშავებისთვის ტრაფიკის კონტროლის მიზნით, რომელიც, როგორც წესი იმალება SSL-ის უკან.

Skybox Security

View Enterprise Suite

View Enterprise Suite

პროდუქტების პლატფორმა ქსელთაშორისი ეკრანის ინფრასტრუქტურის მართვის პროცესების ავტომატიზირებისთვის

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა