ტექნოლოგიები

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

მონიტორინგი და მართვა

დაცული ქსელის მონიტორინგი, შეჩერებული ან არასწორედ მომუშავე მოწყობილობების აღმოჩენა. ქსელური წვდომის მართვა.

მონიტორინგის სისტემები ატყობინებენ ქსელის ადმინისტრატორს განაწილებული ქსელური ინფრასტრუქტურის პრობლემების, ეფექტურობის დაკარგვისა და დაცულობის შესახებ; ისისნი ასრულებენ საფოსტო, საფაილო, ვებ და სხვა სერვერების გამოკითხვას შესაბამისი პროტოკოლების მიხედვით მათი შრომისუნარიანობისა და ციფრული სერვისების წვდომის შემოწმების მიზნით. ქსელური მოწყობილობების ავტომატური მართვა მოწოდებულია მოახდინოს პროცესების ავტომატიზება, შეამციროს დანახარჯები და ამით აამაღლოს ბიზნესის მუშაობის ეფექტურობა. ქსელური წვდომის კონტროლის სისტემები იძლევა რესურსების წვდომის გამიჯვნისა და ქსელის არასანქცირებული წვდომის აკრძალვის საშუალებას. 

პროდუქტები

Sourcefire

Next Generation Firewall

Next Generation Firewall

ქსელთაშორისი აპლიკაციის დონის ეკრანი Sourcefire-სგან

SSL Appliance

SSL Appliance

SSL ტრაფიკის გაშიფვრა და ღია ტრაფიკის გააგზავნა ქსელის მოწყობილობსა და კონტენტურ და სისტემურ უსაფრთხოებაზე, შემდგომი დამუშავებისთვის ტრაფიკის კონტროლის მიზნით, რომელიც, როგორც წესი იმალება SSL-ის უკან.

Skybox Security

View Enterprise Suite

View Enterprise Suite

პროდუქტების პლატფორმა ქსელთაშორისი ეკრანის ინფრასტრუქტურის მართვის პროცესების ავტომატიზირებისთვის

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

ახალი ამბები

ღონისძიებები

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა