ტექნოლოგიები

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

web & email ფილტრაცია

დინამიურად განახლებადი ბაზის, კონტენტის ანალიზის სისტემის და რეპუტაციული ფილტრების მეშვეობით კორპორატიული ტრაფიკის დაცვა სპამისა და ვებ-თავდასხმებისგან.

 მრავალფუნქციური Web-პროქსი სერვერების საშუალებით შესაძლებელია მომხმარებელთა და კომპიუტერთა ინტერნეტში წვდომის მოქნილი შერჩევითი პოლიტიკის დაყენება და, ამავდროულად,  თანამედროვე Web 2.0.ტექნოლოგიების მიერ წარმოშობილი რთული საფრთხეებისგან მათი დაცვა. სიგნატურების უზარმაზარი ბაზები და მძლავრი ევრისტიკული მექანიზმები პრევენციას უკეთებენ  საფრთხეებს  კორპორატიულ ქსელში მათ მოხვედრამდე. ელექტრონული კორესპონდენციის დასაცავად გამოიყენება სპამ წერილების ამომცნობი უმძლავრესი მექანიზმები. 

პროდუქტები

რესურსები

Check Point Software Technologies

Security Gateway

Security Gateway

,,გეითვეის“ ქსელური უსაფრთხოების კომპლექსური, მოქნილი და მაშტაბური პლატფორმა, უსაფრთხოების მრავალი მოდულების ცენტრალიზებული ადმინისტრირებით

Cyberoam

UTM

UTM

უნივერსალური უსაფრთხოების სერვერი, რომელიც იცავს ქსელის პერიმეტრს საფრთხეების ფართო სპექტრისგან

McAfee

Web Gateway

Web Gateway

პროგრამული-აპარატურული ქეშირების ვებ-პროქსი ვებ საფრთხეებისგან დაცვისთვის და წვდომის დიფერენციაცია არამიზანმიმართულ ინტერნეტ რესურსებთან.

ელ.ფოსტის გეითვეი

ელ.ფოსტის გეითვეი

„Gateway „ - ელექტრონული ფოსტის სერვერის უნივერსალური უსაფრთხოების დაცვის სისტემა კომპანია McAfee-ისგან

Websense

TRITON AP-WEB

TRITON AP-WEB

ინდუსტრიის წამყვანი ვებ უსაფრთხოების ფილტრაციის გადაწყვეტილებები.

TRITON APX

TRITON APX

კომპლექსური გადაწყვეტილება რომელიც შეიცავს დარგის საუკეთესო ვებ, ელექტრონული ფოსტისა და მონაცემთა დაცვის ტექნოლოგიებს, პროგრამული უზრუნველყოფას, აპარატურულ გადაწყვეტილებებს და SaaS.

ელემენტები: 1-6

ელემენტები სულ: 6

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

ავტომატიზირებული ვებ-უსაფრთხოების კომპლექსებში ინვესტიციის რენტაბელურობის ანალიზი

ავტომატიზირებული ვებ-უსაფრთხოების კომპლექსებში ინვესტიციის რენტაბელურობის ანალიზი

ინფორმაციულ უსფრთხოებაში ინვესტირების რენტაბელურობა განიხილება ორ კატეგორიაში: რაოდენობრივსა და ხარისხობრივში

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა