ტექნოლოგიები

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

 Information Rights Management (IRM) კლასის სისტემა  წარმოადგენს მაღალეფექტური ტექნოლოგიების კრებულს, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია ინფორმაციული აქტივების წვდომის მართვა. როგორც წესი, IRM-ს გააჩნია შემდეგი ფუნქციონალობა:

მონაცემებისა  და  დოკუმენტების შიფრაცია;

ინფორმაციის გამოყენებისას მისი  კონტროლისა და დაცვის მძლავრი მექანიზმები (გაცვლის ბუფერის, ეკრანის სურათების და ბეჭდვის კონტროლი);

მოქნილი სამომხმარებლო პოლიტიკების შექმნის შესაძლებლობა  ონლაინ და ოფლაინ წვდომისას, ხელმისაწვდომი ოპერაციების განსაზღვრა, რომლებიც შეიძლება მიმდინარეობდეს  დაცულ დოკუმენტებზე;

მონაცემთა წვდომის დეტალური აუდიტი და ანგარიშგება. 

პროდუქტები

რესურსები

Gemalto

IDBridge

IDBridge

სრულყოფილი, უსაფრთხო და ინტელექტუალური ინტერფეისის გადაწყვეტილებები

IDPrime MD

IDPrime MD

ყველა საჭირო მომსახურება- მომხმარებლის უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი სიდიდის ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის

McAfee

Endpoint Encryption for Files and Folders

Endpoint Encryption for Files and Folders

უსაფრთხო შენახვა, გადაცემა და ინფორმაციის გაზიარება მისი შიფრაციის მეშვეობით.

Imperva

File Security SecureSphere

File Security SecureSphere

საუკეთესო შესაძლებლობა ფაილების წვდომის აუდიტისთვის და მომხმარებლების წვდომის უფლებების მართვისთვის

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

აღწერები

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere® მოწყობილობა არის მაშტაბური, საიმედო და მოქნილი პლატფორმა, რომელზეც ხდება Imperva -ს პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია ვებ-აპლიკაციების, მონაცემთა ბაზებისა და ფაილების დასაცავად.

ფაილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ფაილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

File Security-ის პროდუქტები უზრუნველყოფს მონიტორინგს, აუდიტს და ფაილების დაიცვას რომლებიც ინახება ფაილ-სერვერეზე და ქსელურ შემნახველებზე (NAS), ასევე მომხმარებელთა წვდომის უფლების კონტროლს.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა