ტექნოლოგიები

უსაფრთხოების
მართვა

რისკებისა და
შესაბამისობების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების ანალიტიკური კომპლექსები

რისკების მართვისა და სტანდარტებთან შესაბამისობის სპეციალიზებული გადაწყვეტილებები წარმოადგენს მოხერხებულ პლატფორმას სისტემების  პარამეტრების შესაბამისობაზე ავტომატური ანალიზისთვის, შეუსაბამობების გამოვლენისთვის და აუცილებელი ცვლილებების შესატანი შემოთავაზებებისთვის, აგრეთვე მზა გაფართოებული ანგარიშგებების შექმნისთვის მონაცემთა თვალსაჩინო წარმოდგენით. რისკებისა და შესაბამისობების  მართვის სისტემების დახმარებით,  ორგანიზაციებს შეუძლიათ მოემზადონ  გარე აუდიტისთის, აგრეთვე დაიცვან PCI DSS-ს, ISO, COBIT, NIST სერიების და სხვა სტანდარტების  მოთხოვნები ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის მანძილზე.

პროდუქტები

რესურსები

McAfee

Policy Auditor

Policy Auditor

ბოლო მომხმარებლების უსაფრთხოების პოლიტიკის მართვა და აუდიტი.

Risk Advisor

Risk Advisor

რისკის რეალური შეფასების სისტემა საფრთხის გავრცელებისა და მნიშვნელობის ხარისხის საფუძველზე .

Skybox Security

View Enterprise Suite

View Enterprise Suite

პროდუქტების პლატფორმა ქსელთაშორისი ეკრანის ინფრასტრუქტურის მართვის პროცესების ავტომატიზირებისთვის

HP Enterprise Security

HP ArcSight ESM Platform

HP ArcSight ESM Platform

ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საშუალებას იძლევა, ასევე ახდენს რისკების იდენტიფიცირებას ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში პლატფორმის შეუზღუდავი მაშტაბის და კორელაციის მძლავრი მექანიზმის საფუძველზე

HP ArcSight Express

HP ArcSight Express

ავტონომიური პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი, რომელიც ძლიერი კონტექსტური კორელაციისა და პლატფორმის შეუზღუდავი მაშტაბების საფუძველზე, ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მათვისა და ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში ოპერაციული რისკების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა

ელემენტები: 1-5

ელემენტები სულ: 5

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა