ტექნოლოგიები

უსაფრთხოების
მართვა

პოლიტიკების
მონიტორინგი და
მართვა

მოცემული სისტემები უზრუნველყოფენ ნებისმიერ IT-ინფრასტრუქტურაში უსაფრთხოების პოლიტიკების მართვას: ქსელში, აპლიკაციებში, ოპერაციულ სისტემებში, კორპორატიულ კატალოგებში.

უსაფრთხოების პოლიტიკის კონტროლები, რომლებიც სრულდება მოცემული სისტემების მიერ, ეხება როგორც წვდომას, ისე კონფიგურაციისა და პროცესების ქცევის მართვას. პოლიტიკების მართვის გარდა, მოცემული სისტემები ასრულებენ ოპერაციების აქტივობის ან მოქმედებების მონიტორინგს, რომლებიც არიან მართვადი პოლიტიკების კონტექსტში. ასეთი სისტემები ახდენენ ინვესტიციების ოპტიმიზაციას აუდიტის პროცესებსა და ოპერაციული კონტროლების შესრულებაში, ინფორმციული უსაფრთხოების ხელის პროცესების ავტომატიზაციის წყალობით. 

პროდუქტები

McAfee

Network Access Control

Network Access Control

ქსელის დაცვა შეუსაბამო და ინფიცირებული სისტემებისგან.

Network User Behavior Analysis

Network User Behavior Analysis

მომხმარებლების ქცევისა და მოქმედების უწყვეტი მონიტორინგი, ორგანიზაციის ქსელში

Policy Auditor

Policy Auditor

ბოლო მომხმარებლების უსაფრთხოების პოლიტიკის მართვა და აუდიტი.

Symantec

Endpoint Protection

Endpoint Protection

დაცვა ყველა სახის თავდასხმისგან და ყველა საჭირო ანტივირუსული საშუალებების კომბინაცია ერთ მაღალმწარმოებლურ სისტემაში, ერთიანი მართვის კონსოლით.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა