ტექნოლოგიები

წვდომის
კონტროლი

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და წვდომის უფლებების განმსაზღვრელი სისტემები, ოპერაციების კონკროლი, ვალდებულებების განსაზღვრა

მომხმარებელების კორპორატიული სისტემების წვდომის უფლებების წარმოდგენის, შეცვლის ან ჩამორთმევის პროცესის გამარტივებისთვის, არსებობს გადაწყვეტილებები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია  თანამშრომელთა ტიპური პროფილების  (როლების) განსაზღვრა და მათი სააღრიცხვო  მონაცემთა  ცენტრალიზებული მართვის ავტომატიზება სხვადასხვა სახის სისტემებში. ეს გადაწყვეტილებები აგრეთვე იძლევა  სააღრიცხვო მონაცემთა ერთიანი საცავების გამოყენების საშუალებას სხვადასხავა ოპერაციული სისტემების სტრუქტურაშიც კი (Windows, Linux, MacOS, BSD). ამავე დროს მიიღწევა სააღრიცხვო სისტემების პოლიტიკების ერთიანი მართვა, სააღრიცხვოს ჩანაწერების  კატალოგ-საცავის ცენტრალიზაცია და დაქსაქსული ოპერაციული სისტემებისა და აპლიკაციების გამჭოლი მონიტორინგი და ანაგარიშგება. 

პროდუქტები

Gemalto

IDBridge

IDBridge

სრულყოფილი, უსაფრთხო და ინტელექტუალური ინტერფეისის გადაწყვეტილებები

IDPrime MD

IDPrime MD

ყველა საჭირო მომსახურება- მომხმარებლის უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი სიდიდის ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა