ტექნოლოგიები

წვდომის
კონტროლი

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და წვდომის უფლებების განმსაზღვრელი სისტემები, ოპერაციების კონკროლი, ვალდებულებების განსაზღვრა

მომხმარებელების კორპორატიული სისტემების წვდომის უფლებების წარმოდგენის, შეცვლის ან ჩამორთმევის პროცესის გამარტივებისთვის, არსებობს გადაწყვეტილებები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია  თანამშრომელთა ტიპური პროფილების  (როლების) განსაზღვრა და მათი სააღრიცხვო  მონაცემთა  ცენტრალიზებული მართვის ავტომატიზება სხვადასხვა სახის სისტემებში. ეს გადაწყვეტილებები აგრეთვე იძლევა  სააღრიცხვო მონაცემთა ერთიანი საცავების გამოყენების საშუალებას სხვადასხავა ოპერაციული სისტემების სტრუქტურაშიც კი (Windows, Linux, MacOS, BSD). ამავე დროს მიიღწევა სააღრიცხვო სისტემების პოლიტიკების ერთიანი მართვა, სააღრიცხვოს ჩანაწერების  კატალოგ-საცავის ცენტრალიზაცია და დაქსაქსული ოპერაციული სისტემებისა და აპლიკაციების გამჭოლი მონიტორინგი და ანაგარიშგება. 

პროდუქტები

Gemalto

IDBridge

IDBridge

სრულყოფილი, უსაფრთხო და ინტელექტუალური ინტერფეისის გადაწყვეტილებები

IDPrime MD

IDPrime MD

ყველა საჭირო მომსახურება- მომხმარებლის უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი სიდიდის ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა