ტექნოლოგიები

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

მობილური მონაცემების
დაცვა

დაცული გარე მოწყობილობები, მობილური და პორტატიული მოწყობილობების ინფორმაციის დაცვის სისტემები

 მნიშვნელოვანი მობილური მონაცემების დაცვის ძირითად ხერხს წარმოადგენს მათი შიფრაცია. როდესაც ინფორმაცია დაშიფრულია, არასანქცირებული პირი, რომელმაც მიიღო წვდომა, ვერაფერს იხეირებს. მობილური მონაცემების დაცვის თანამედროვე გადაწყვეტილებებს, გარდა შიფრაციის ფუნქციისა, გააჩნიათ დამატებითი შესაძლებლობები, ისეთები,  როგორიცაა სამომხმარებლო პოლიტიკების მართვა,  მოწყობილობის, აპლიკაციებისა და  დოკუმენტების სარეზერვო ასლების მართვა. ყველა ამ ფუნქციის დაყენება, გამოყენება, კონტროლი, კორექტირება, აგრეთვე ნორმატიული ანგარიშგებების  შედგენა ხორციელდება მართვის ერთიანი ადმინისტრაციული კონსოლის   საშუალებით.

პროდუქტები

IronKey

IronKey Encrypted Drive

IronKey Encrypted Drive

მობილური მონაცემთა დაცვის შედარებით უსაფრთხო და კონტროლირებადი პლატფორმა

McAfee

DLP Endpoint

DLP Endpoint

მომხმარებლების ქმედებების მონიტორინგის, აუდიტისა და კონტროლის გადაწყვეტილება კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობისას.

Endpoint Encryption for Files and Folders

Endpoint Encryption for Files and Folders

უსაფრთხო შენახვა, გადაცემა და ინფორმაციის გაზიარება მისი შიფრაციის მეშვეობით.

Mobile Security

Mobile Security

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოების სისტემა, მონაცემების დაკარგვისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

ახალი ამბები

ღონისძიებები

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა