ტექნოლოგიები

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

მობილური მონაცემების
დაცვა

დაცული გარე მოწყობილობები, მობილური და პორტატიული მოწყობილობების ინფორმაციის დაცვის სისტემები

 მნიშვნელოვანი მობილური მონაცემების დაცვის ძირითად ხერხს წარმოადგენს მათი შიფრაცია. როდესაც ინფორმაცია დაშიფრულია, არასანქცირებული პირი, რომელმაც მიიღო წვდომა, ვერაფერს იხეირებს. მობილური მონაცემების დაცვის თანამედროვე გადაწყვეტილებებს, გარდა შიფრაციის ფუნქციისა, გააჩნიათ დამატებითი შესაძლებლობები, ისეთები,  როგორიცაა სამომხმარებლო პოლიტიკების მართვა,  მოწყობილობის, აპლიკაციებისა და  დოკუმენტების სარეზერვო ასლების მართვა. ყველა ამ ფუნქციის დაყენება, გამოყენება, კონტროლი, კორექტირება, აგრეთვე ნორმატიული ანგარიშგებების  შედგენა ხორციელდება მართვის ერთიანი ადმინისტრაციული კონსოლის   საშუალებით.

პროდუქტები

IronKey

IronKey Encrypted Drive

IronKey Encrypted Drive

მობილური მონაცემთა დაცვის შედარებით უსაფრთხო და კონტროლირებადი პლატფორმა

McAfee

DLP Endpoint

DLP Endpoint

მომხმარებლების ქმედებების მონიტორინგის, აუდიტისა და კონტროლის გადაწყვეტილება კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობისას.

Endpoint Encryption for Files and Folders

Endpoint Encryption for Files and Folders

უსაფრთხო შენახვა, გადაცემა და ინფორმაციის გაზიარება მისი შიფრაციის მეშვეობით.

Mobile Security

Mobile Security

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოების სისტემა, მონაცემების დაკარგვისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა