ტექნოლოგიები

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

მობილური მონაცემების
დაცვა

დაცული გარე მოწყობილობები, მობილური და პორტატიული მოწყობილობების ინფორმაციის დაცვის სისტემები

 მნიშვნელოვანი მობილური მონაცემების დაცვის ძირითად ხერხს წარმოადგენს მათი შიფრაცია. როდესაც ინფორმაცია დაშიფრულია, არასანქცირებული პირი, რომელმაც მიიღო წვდომა, ვერაფერს იხეირებს. მობილური მონაცემების დაცვის თანამედროვე გადაწყვეტილებებს, გარდა შიფრაციის ფუნქციისა, გააჩნიათ დამატებითი შესაძლებლობები, ისეთები,  როგორიცაა სამომხმარებლო პოლიტიკების მართვა,  მოწყობილობის, აპლიკაციებისა და  დოკუმენტების სარეზერვო ასლების მართვა. ყველა ამ ფუნქციის დაყენება, გამოყენება, კონტროლი, კორექტირება, აგრეთვე ნორმატიული ანგარიშგებების  შედგენა ხორციელდება მართვის ერთიანი ადმინისტრაციული კონსოლის   საშუალებით.

პროდუქტები

IronKey

IronKey Encrypted Drive

IronKey Encrypted Drive

მობილური მონაცემთა დაცვის შედარებით უსაფრთხო და კონტროლირებადი პლატფორმა

McAfee

DLP Endpoint

DLP Endpoint

მომხმარებლების ქმედებების მონიტორინგის, აუდიტისა და კონტროლის გადაწყვეტილება კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობისას.

Endpoint Encryption for Files and Folders

Endpoint Encryption for Files and Folders

უსაფრთხო შენახვა, გადაცემა და ინფორმაციის გაზიარება მისი შიფრაციის მეშვეობით.

Mobile Security

Mobile Security

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოების სისტემა, მონაცემების დაკარგვისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა