ტექნოლოგიები

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

მონაცემთა საცავების, აპლიკაციებისა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპლექსური მონიტორინგის სისტემები

 ინფორმაციის გაჟონვის წარმტებული პრევენციის მიზნით DLP-სისტემები იყენებენ ორ ძირითად ტექნოლოგიურ მიმართულებას, ესენია: შეზღუდული წვდომის ინფორმაციის კლასიფიკაცია და ყველა საკომუნიკაციო არხის კონტროლი, საიდანაც შეიძლება მოხდეს გაჟონვა. ამ მიმართულებების ფარგლებში, არსებობს სხვადსხვა სახის არქიტექტურულ მოდელებზე აგებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ფარავს სხვადასხვა არხებს და ასრულებს ინფორმაციის კლასიფიცირებას სხვადსხვა ხერხით. 

პროდუქტები

რესურსები

McAfee

DLP Endpoint

DLP Endpoint

მომხმარებლების ქმედებების მონიტორინგის, აუდიტისა და კონტროლის გადაწყვეტილება კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან მუშაობისას.

Websense

TRITON AP-DATA

TRITON AP-DATA

კორპორატიული დონის მრავალმოდულიანი DLP-გადაწყვეტილება

TRITON APX

TRITON APX

კომპლექსური გადაწყვეტილება რომელიც შეიცავს დარგის საუკეთესო ვებ, ელექტრონული ფოსტისა და მონაცემთა დაცვის ტექნოლოგიებს, პროგრამული უზრუნველყოფას, აპარატურულ გადაწყვეტილებებს და SaaS.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

ინვესტიციის რენტაბელურობის გათვლა DLP სისტემის დანერგვის შემთხვევაში

ინვესტიციის რენტაბელურობის გათვლა DLP სისტემის დანერგვის შემთხვევაში

ორგანიზაციები, რომლებიც ნერგავენ DLP გადაწყვეტილებას, იღებენ დამატებით სარგებელს. მათ ეძლევათ შესაძლებლობა დახვეწონ ბიზნეს-პროცესები და გაზარდონ ოპერაციული ეფექტურობა. მთავარი იდეა მომგებიანობის გაზრდისა არის - ფოკუსირება მოხდეს ძირითად ბიზნეს-პროცესებიზე, ზიანის განსაზღვრით.

დოკუმენტები

ბანკი რესპუბლიკის სარეკომენდაციო წერილი მონაცემთა გაჟონვის გადაწყვეტილების დანერგვაზე

ბანკი რესპუბლიკის სარეკომენდაციო წერილი მონაცემთა გაჟონვის გადაწყვეტილების დანერგვაზე

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა