ტექნოლოგიები

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

ძლიერი აუთენტიფიკაციის უზრუნველყოფის ორი ყველაზე პოპულარული მექანიზმია -ერთჯერადი/სასესიო პაროლები (One-Time Password), ან საჯარო გასაღებების ინფრასტრუქტურა  (Public Key Infrastructure).

ერთჯერადი პაროლები (OTP) ხშირად გამოიყენება ინფორმაციული რესურსების  დისტანციური წვდომის დაცვისთვის, ვინაიდან არ მოითხოვს არანაირ ინტრფეისებს საბოლოო მოწყობილობაზე, რომლიდანაც სრულდება აუთენტიფიკაცია.

საჯარო გასაღებების ინფრასტრუქტურა  (PKI) - არის ძლიერი აუთენტიფიკაციის უნივერსალური მეთოდი კორპორატიულ ინფრასტრუქტურაში, აპლიკაციებსა და მონაცემების წვდომისას.PKI აგრეთვე  იძლევა ელექტრონულ-ციფრული ხელმოწერის, შიფრაციისა და გამჭოლი აუთენტიფიკაციის მრავალ სისტემაში (Single Sign-On, SSO) დანერგვის  საშუალებას.

პროდუქტები

რესურსები

Gemalto

IDBridge

IDBridge

სრულყოფილი, უსაფრთხო და ინტელექტუალური ინტერფეისის გადაწყვეტილებები

IDConfirm 1000

IDConfirm 1000

ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაციის პროდუქტების პლატფორმა, დაფუძნებული ერთჯერად პაროლებზე

IDPrime .NET

IDPrime .NET

ინოვაციური პროდუქციის ხაზი (სმარტბარათები და ტოკენები) ძლიერი აუტენთიფიკაციისათვის და საჯარო გასაღების ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერისთვის (PKI).

IDPrime MD

IDPrime MD

ყველა საჭირო მომსახურება- მომხმარებლის უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი სიდიდის ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

აღწერები

DBridge – სანდო უნივერსალური ინტერფეისული სმარტ-ბარათის წამკითხველი

DBridge – სანდო უნივერსალური ინტერფეისული სმარტ-ბარათის წამკითხველი

ინტერფეისული, ან წამკითხველი, მოწყობილობები - ნებისმიერი სისტემის აუცილებელი კომპონენტია, რომელიც მუშაობს სმარტ-ბარათების გამოყენებით.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტების განხორციელების ფარგლებში, კომპანია ISSP -სთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ დღეისთვის კომპანიის თანამშრომლების კომპეტენციის დონე საშუალებას იძლევა, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვარონ, როგორც ორგანიზაციული ასევე ტექნიკური ამოცანები პროფესიონალურ დონეზე.

სერგეი იგორის ძე ბატიუშენკოვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«ლუკოილ ტექნოლოგიური სერვისი უკრაინა»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა