ტექნოლოგიები

სამუშაო ადგილების დაცვა

მობილური დივაისების მართვა

კომპანიაში მობილური მოწყობილობების უსაფრთხო გამოყენებისათვის სპეციალური საშუალებების კომპლექსი.

მობილური მოწყობილობების თანამედროვე დაცვის გადაწყვეტილებები მოიცავს იმ რისკის შემცირების საშუალებებს, რომლებიც წარმოიშობა ორგანიზაციის თანამშრომლების მიერ მობილური მოწყობილობებით სარგებლობისას და ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

ზიანის მომტანი პროგრამული უზრუნველყოფისგან დაცვა;

საწარმოს რესურსებთან უსაფრთხო დაკავშირების ორგანიზება;

მონაცემთა შიფრაცია;

მოწყობილობაში დაცული ინფორმაციის სარეზერვო ასლების შექმნა;

მოწყობილობის დისტანციური დაბლოკვა ან მასზე დაცულ მონაცემთა დისტანციური წაშლა.

პორტატიული მოწყობილობების დაცვის კორპორატიული პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს უნივერსალურ კონსოლს მისი ფუნქციების მართვისა და ინფორმაციული ანგარიშგებების შექმნისთვის.

პროდუქტები

Check Point Software Technologies

Endpoint Security

Endpoint Security

ერთიანი პროდუქტი რომელიც შეიცავს ყველა საჭირო კომპონენტს სამუშაო აგდგილების კომპლექსური დაცვისთვის

McAfee

Endpoint Encryption for PCs

Endpoint Encryption for PCs

მობილური მოწყობილობის დაკარგვის ან მოპარვის რისკის პრევენცია სრული შიფრაციის მეშვეობით ყველა ან ზოგიერთ დისკზე

Mobile Security

Mobile Security

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოების სისტემა, მონაცემების დაკარგვისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა