ტექნოლოგიები

სამუშაო ადგილების დაცვა

მობილური დივაისების მართვა

კომპანიაში მობილური მოწყობილობების უსაფრთხო გამოყენებისათვის სპეციალური საშუალებების კომპლექსი.

მობილური მოწყობილობების თანამედროვე დაცვის გადაწყვეტილებები მოიცავს იმ რისკის შემცირების საშუალებებს, რომლებიც წარმოიშობა ორგანიზაციის თანამშრომლების მიერ მობილური მოწყობილობებით სარგებლობისას და ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

ზიანის მომტანი პროგრამული უზრუნველყოფისგან დაცვა;

საწარმოს რესურსებთან უსაფრთხო დაკავშირების ორგანიზება;

მონაცემთა შიფრაცია;

მოწყობილობაში დაცული ინფორმაციის სარეზერვო ასლების შექმნა;

მოწყობილობის დისტანციური დაბლოკვა ან მასზე დაცულ მონაცემთა დისტანციური წაშლა.

პორტატიული მოწყობილობების დაცვის კორპორატიული პროგრამული უზრუნველყოფა მოიცავს უნივერსალურ კონსოლს მისი ფუნქციების მართვისა და ინფორმაციული ანგარიშგებების შექმნისთვის.

პროდუქტები

Check Point Software Technologies

Endpoint Security

Endpoint Security

ერთიანი პროდუქტი რომელიც შეიცავს ყველა საჭირო კომპონენტს სამუშაო აგდგილების კომპლექსური დაცვისთვის

McAfee

Endpoint Encryption for PCs

Endpoint Encryption for PCs

მობილური მოწყობილობის დაკარგვის ან მოპარვის რისკის პრევენცია სრული შიფრაციის მეშვეობით ყველა ან ზოგიერთ დისკზე

Mobile Security

Mobile Security

მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოების სისტემა, მონაცემების დაკარგვისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა