მომსახურების სფერო

აკრედიტირებული სწავლება

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

სპეციალურად შემუშავებული სასწავლო პროგრამები, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში საერთო ცოდნის ასამაღლებლად. სასწავლო პროგრამები განკუთვნილია IT განყოფილების თანამშრომლებისა და კომპანიის ინფორმაციულ სისტემებში მომუშავე მომხმარებლებისათვის

კომპანია ISSP-მ  შეიმუშავა სასწავლო პროგრამების სერია, რომელიც ორიენტირებულია საწარმოთა თანამშრომლების ინფორმაციული უსაფრთხოებისთვის მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ  ინფორმირებულობის გაზრდაზე მიუხედავად ორგანიზაციის სიდიდისა და დარგისა.

 ტრენინგების სერიის დახმარებით, რომლებიც ტარდება კომპანია  ISSP-ის ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებით სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ, საწარმოს თანამშრომლები მიიღებენ ცოდნას კორპორატიულ საინფორმაციო სისტემაში უსაფრთხო მუშაობის, ინტერნეტ-საფრთხეებისა და  სხვა ინფორმაციული რისკებისგან დაცვის, საკუთარი სააღრიცხვო მონაცემების დაცვის შესახებ, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

ინფორმირებულობისა და ინფორმაციული უსაფრთხოების ამაღლების ტრენინგები  კომპანიების პერსონალისთვის ჩატარდება როგორც ISSP- სასწავლო კლასში, ისე კლიენტის კომპანიის ოფისში. კომპანია ISSP- სპეციალისტებმა შეიმუშავეს სპეციალური კურსები IT-ქვედანაყოფებისათვის. მოცემული კურსები გათვლილია კვალიფიცირებულ IT-სპეციალისტებზე.

ეს კურსები იძლევიან საერთო ცოდნას როგორც კომპანიის ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვაში, ისე პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს IT-სტრუქტურის სწორად დაყენებაში ისე, რომ მიღწეული იქნას  საჭირო დონე.  

 

მომსახურების სფერო

რესურსები

(ISC)2

CISSP - Certified Information Systems Security Professional

CISSP - Certified Information Systems Security Professional

CISSP სერტიფიცირება საერთაშორისოდ არის აღიარებული ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში

CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional

CSSLP - Certified Secure Software Lifecycle Professional

სერტიფიცირება ადასტურებს სპეციალისტის კომპეტენციას აპარტურული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებასთან ერთად.

SSCP - Systems Security Certified Practitioner

SSCP - Systems Security Certified Practitioner

სპეციალისტ-პრაქტკოსების კვალიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

აღწერები

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიცირება, მიზანმიმართულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნიკური ასპექტებისკენ, მათ შორის დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად ინფორმაციული სისტემების შემუშავებასა და ადმინისტრირებისკენ.

CSSLP სერტიფიკაცია

CSSLP სერტიფიკაცია

CSSLP სერტიფიცირების მეშვეობით, თქვენ შეიძინთ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს, პროგრამული ციკლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყველა ეტაპზე.

CISSP სერტიფიკაცია

CISSP სერტიფიკაცია

СCISSP დიპლომი - მთავარი კრიტერიუმია ინფორმაციის უსაფრთხოების პოზიციაზე სპეციალისტის შერჩევისას.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა