მომსახურების სფერო

ინჟინერის მომსახურება

ტექნოლოგიები როგორც სერვისი

კლიენტის ინფორმაციული სისტემების დაცვის უზრუნველყოფა. ტექნოლოგიების შეთაზავება, მათი სრული მომსახურების და მართვის უზრუნველყოფით

კომპანია ISSP თავის კლიენტებს სთავაზობს  მართვადი ავტონომიური მომსახურებების მოდელს, რომლის დროსაც კომპანია წარმოადგენს მისი საინფორმაციო სისტემების დაცვის მომსახურების ოპერატორს -MSSP (Managed Security Services Provider).

უსაფრთხოების ასეთი მოდელის არჩევისას, ტექნიკური კონტროლის უზრუნველყოფასა და მომსახურებას  თავის თავზე იღებს კომპანია ISSP, რომელიც, ამავე დროს,  იძლევა მიწოდებული მომსახურების ხარისხისა და წვდომის მაღალი დონის გარანტიას.

მომსახურების სახით წარმოდგენილი ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ტექნიკური საშუალებები არის მომსახურების ოპერატორის  - კომპანია ISSP-ის მხარეზე, რომელიც იღებს ვალდებულებას განახორციელოს ტექნიკური მომსახურება და შეასრულოს რეგლამენტით გათვალისწინებული სამუშაოები ტექნიკური საშუალებების მონაცემთა უწყვეტი და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფისათვის.

კლიენტი ახორციელებს მომსახურების მართვას, იღებს მომსახურებისგან ეფექტურ სარგებლობას, აგრეთვე ტექნოლოგიური კონტროლის მომსახურების ფარგლებში მუშაობის პროცესისა და შედეგების შესახებ ანგარიშებს დეტალიზაციის აუცილებელი დონით.

ამგვარად, კლიენტს მიეწოდება ტექნოლოგიური კონტროლის ეფექტური სასარგებლო მუშაობა მართვადი და გარანტირებული პარამეტრებით ტექნოლოგიური კომპლექსების შეძენაში და/ან მომსახურე პერსონალის დაქირავება/სწავლებაში კაპიტალური ინვესტიციების ჩადების გარეშე.

 

რესურსები

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა