მომსახურების სფერო

ინჟინერის მომსახურება

სისტემური ინტეგრაცია

ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზაციისა და კონტროლის შესასრულებლად კომპლექსური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების პროექტირება და დანერგვა

აპარატული და პროგრამული საშუალებების დახმარებით, ინფორმაციული უსაფრთხოების  ტექნოლოგიების ღრმა ექსპერტიზისა და პროფესიული საინჟინრო მომსახურებების დახმარებით, კომპანია  ISSP შეიმუშავებს და ნერგავს ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ გადაწყვეტილებას კომპანია-კლიენტის ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით.

საკუთარი ტექნიკური ლაბორატორიის ქონა ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ტესტირებისთვის, კომპანია  ISSP-ს კლიენტებს საშუალებას აძლევს ჩაატარონ შემოთავაზებული გადაწყვეტილების ტესტირება.  კომპანია  ISSP ეფექტურად უზრუნველყოფს ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტას ინფორმაციული სისტემების დაცვის სფეროში ნებისმიერი სიდიდსა და დარგის ორგანიზაციებისთვის. 

 

რესურსები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა