მომსახურების სფერო

ინჟინერის მომსახურება

სისტემური ინტეგრაცია

ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზაციისა და კონტროლის შესასრულებლად კომპლექსური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების პროექტირება და დანერგვა

აპარატული და პროგრამული საშუალებების დახმარებით, ინფორმაციული უსაფრთხოების  ტექნოლოგიების ღრმა ექსპერტიზისა და პროფესიული საინჟინრო მომსახურებების დახმარებით, კომპანია  ISSP შეიმუშავებს და ნერგავს ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ გადაწყვეტილებას კომპანია-კლიენტის ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით.

საკუთარი ტექნიკური ლაბორატორიის ქონა ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემების ტესტირებისთვის, კომპანია  ISSP-ს კლიენტებს საშუალებას აძლევს ჩაატარონ შემოთავაზებული გადაწყვეტილების ტესტირება.  კომპანია  ISSP ეფექტურად უზრუნველყოფს ნებისმიერი ამოცანის გადაწყვეტას ინფორმაციული სისტემების დაცვის სფეროში ნებისმიერი სიდიდსა და დარგის ორგანიზაციებისთვის. 

 

რესურსები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა