მომსახურების სფერო

პროფესიონალური მომსახურება

კონსალტინგი

კლიენტის პრობლემების გათვალისწინებით საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ და საორგანიზაციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

 კომპანია ISSP -ს ღრმა ექსპერტიზა ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და კომპანიის მრავალწლიანი საპროექტო საქმიანობა პროფესიულ სფეროში, აძლევს მას საშუალებას გაუწიოს თავის კლიენტებს კომპეტენტური საექსპერტო კონსალტინგი ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ უზრუნველყოფასა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო საერთო და  დარგობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

კომპანიაISSP-ს სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ მიწოდებული საექსპერტო კონსალტინგი იძლევა სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის, უსაფრთხოების განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის,  ტექნოლოგიების დანერგივის ხარჯების ოპტიმიზაციისა და მათი მართვის, ორგანიზაციის მართვის და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის საშუალებას. 

 

 

მომსახურების სფერო

რესურსები

ISSP Services

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის რეალიზება ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა