მომსახურების სფერო

პროფესიონალური მომსახურება

კონსალტინგი

კლიენტის პრობლემების გათვალისწინებით საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ და საორგანიზაციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

 კომპანია ISSP -ს ღრმა ექსპერტიზა ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და კომპანიის მრავალწლიანი საპროექტო საქმიანობა პროფესიულ სფეროში, აძლევს მას საშუალებას გაუწიოს თავის კლიენტებს კომპეტენტური საექსპერტო კონსალტინგი ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ უზრუნველყოფასა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო საერთო და  დარგობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

კომპანიაISSP-ს სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ მიწოდებული საექსპერტო კონსალტინგი იძლევა სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის, უსაფრთხოების განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის,  ტექნოლოგიების დანერგივის ხარჯების ოპტიმიზაციისა და მათი მართვის, ორგანიზაციის მართვის და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის საშუალებას. 

 

 

მომსახურების სფერო

რესურსები

ISSP Services

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის რეალიზება ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა