მომსახურების სფერო

პროფესიონალური მომსახურება

კონსალტინგი

კლიენტის პრობლემების გათვალისწინებით საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ და საორგანიზაციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

 კომპანია ISSP -ს ღრმა ექსპერტიზა ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და კომპანიის მრავალწლიანი საპროექტო საქმიანობა პროფესიულ სფეროში, აძლევს მას საშუალებას გაუწიოს თავის კლიენტებს კომპეტენტური საექსპერტო კონსალტინგი ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ უზრუნველყოფასა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო საერთო და  დარგობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

კომპანიაISSP-ს სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ მიწოდებული საექსპერტო კონსალტინგი იძლევა სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის, უსაფრთხოების განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის,  ტექნოლოგიების დანერგივის ხარჯების ოპტიმიზაციისა და მათი მართვის, ორგანიზაციის მართვის და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის საშუალებას. 

 

 

მომსახურების სფერო

რესურსები

ISSP Services

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის რეალიზება ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

ახალი ამბები

ღონისძიებები

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტების განხორციელების ფარგლებში, კომპანია ISSP -სთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ დღეისთვის კომპანიის თანამშრომლების კომპეტენციის დონე საშუალებას იძლევა, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვარონ, როგორც ორგანიზაციული ასევე ტექნიკური ამოცანები პროფესიონალურ დონეზე.

სერგეი იგორის ძე ბატიუშენკოვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«ლუკოილ ტექნოლოგიური სერვისი უკრაინა»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა