მომსახურების სფერო

პროფესიონალური მომსახურება

კონსალტინგი

კლიენტის პრობლემების გათვალისწინებით საკონსულტაციო მომსახურება ტექნიკურ და საორგანიზაციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

 კომპანია ISSP -ს ღრმა ექსპერტიზა ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში და კომპანიის მრავალწლიანი საპროექტო საქმიანობა პროფესიულ სფეროში, აძლევს მას საშუალებას გაუწიოს თავის კლიენტებს კომპეტენტური საექსპერტო კონსალტინგი ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების ეფექტურ უზრუნველყოფასა და ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთაშორისო საერთო და  დარგობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

კომპანიაISSP-ს სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ მიწოდებული საექსპერტო კონსალტინგი იძლევა სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევის, უსაფრთხოების განვითარების ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის,  ტექნოლოგიების დანერგივის ხარჯების ოპტიმიზაციისა და მათი მართვის, ორგანიზაციის მართვის და საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის საშუალებას. 

 

 

მომსახურების სფერო

რესურსები

ISSP Services

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების მოთხოვნის სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევა

ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის რეალიზება ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტის შესაბამისად

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

დოკუმენტები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა