მომსახურების სფერო

აკრედიტირებული სწავლება

ტექნიკური სასწავლო კურსები

სერტიფიცირებული სასწავლო კურსები ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში

 კომპანია  ISSP სთავაზობს მსურველებს  აკრედიტებული ტრენინგების პროგრამებს ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში, აგრეთვე პროფესიულ საავტორო კურსებსა და პრაქტიკუმებს ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიებში.

კომპანია ISSP-ისა და პარტნიორი კომპანიების გამოცდილი ინჟინრები და სერტიფიცირებული სპეციალისტები უზიარებენ მსმენელებს პროფესიულ გამოცდილებას ინფორმაციული სისტემების დაცვის სფეროში, ხოლო მაღალმწარმოებლური ვირტუალური ლაბორატორია იძლევა ნებისმიერი სიტუაციის მოდელირების საშუალებას კუსის მსმენელთა მიერ პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით.

 

რესურსები

დოკუმენტები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტების განხორციელების ფარგლებში, კომპანია ISSP -სთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ დღეისთვის კომპანიის თანამშრომლების კომპეტენციის დონე საშუალებას იძლევა, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვარონ, როგორც ორგანიზაციული ასევე ტექნიკური ამოცანები პროფესიონალურ დონეზე.

სერგეი იგორის ძე ბატიუშენკოვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«ლუკოილ ტექნოლოგიური სერვისი უკრაინა»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა