მომსახურების სფერო

აკრედიტირებული სწავლება

ტექნიკური სასწავლო კურსები

სერტიფიცირებული სასწავლო კურსები ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში

 კომპანია  ISSP სთავაზობს მსურველებს  აკრედიტებული ტრენინგების პროგრამებს ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში, აგრეთვე პროფესიულ საავტორო კურსებსა და პრაქტიკუმებს ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიებში.

კომპანია ISSP-ისა და პარტნიორი კომპანიების გამოცდილი ინჟინრები და სერტიფიცირებული სპეციალისტები უზიარებენ მსმენელებს პროფესიულ გამოცდილებას ინფორმაციული სისტემების დაცვის სფეროში, ხოლო მაღალმწარმოებლური ვირტუალური ლაბორატორია იძლევა ნებისმიერი სიტუაციის მოდელირების საშუალებას კუსის მსმენელთა მიერ პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით.

 

რესურსები

დოკუმენტები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა