მომსახურების სფერო

აკრედიტირებული სწავლება

ტექნიკური სასწავლო კურსები

სერტიფიცირებული სასწავლო კურსები ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში

 კომპანია  ISSP სთავაზობს მსურველებს  აკრედიტებული ტრენინგების პროგრამებს ინფორმაციული უსაფრთხოების პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში, აგრეთვე პროფესიულ საავტორო კურსებსა და პრაქტიკუმებს ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნოლოგიებში.

კომპანია ISSP-ისა და პარტნიორი კომპანიების გამოცდილი ინჟინრები და სერტიფიცირებული სპეციალისტები უზიარებენ მსმენელებს პროფესიულ გამოცდილებას ინფორმაციული სისტემების დაცვის სფეროში, ხოლო მაღალმწარმოებლური ვირტუალური ლაბორატორია იძლევა ნებისმიერი სიტუაციის მოდელირების საშუალებას კუსის მსმენელთა მიერ პრაქტიკული გამოცდილების მიღების მიზნით.

 

რესურსები

დოკუმენტები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა