გადაწყვეტილების შერჩევა

თაგების მიხედვით

анализ кода

веб безопасность

защита баз данных

защита виртуальных сред

защита мобильных устройств

защита от DDOS

инфраструктура открытых ключей (PKI)

межсетевой экран

мультифакторная аутентификация

облачные сервисы

одноразовые / сессионные пароли (OTP)

предотвращение вторжений (IDS / IPS)

предотвращение утечек информации (DLP)

смарткарты и токены

удаленный доступ

управление доступностью приложений

управление доступом к документам (IRM)

управление портами и внешними носителями

управление уязвимостями (VM)

файерволл для веб-приложений (WAF)

центр сертификации ключей

шифрование диска

шифрование файлов и папок

აღმოაჩინე დამთხვევა:

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა