გადაწყვეტილების შერჩევა

თაგების მიხედვით

анализ кода

веб безопасность

защита баз данных

защита виртуальных сред

защита мобильных устройств

защита от DDOS

инфраструктура открытых ключей (PKI)

межсетевой экран

мультифакторная аутентификация

облачные сервисы

одноразовые / сессионные пароли (OTP)

предотвращение вторжений (IDS / IPS)

предотвращение утечек информации (DLP)

смарткарты и токены

удаленный доступ

управление доступностью приложений

управление доступом к документам (IRM)

управление портами и внешними носителями

управление уязвимостями (VM)

файерволл для веб-приложений (WAF)

центр сертификации ключей

шифрование диска

шифрование файлов и папок

აღმოაჩინე დამთხვევა:

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა