გადაწყვეტილების შერჩევა

თაგების მიხედვით

анализ кода

веб безопасность

защита баз данных

защита виртуальных сред

защита мобильных устройств

защита от DDOS

инфраструктура открытых ключей (PKI)

межсетевой экран

мультифакторная аутентификация

облачные сервисы

одноразовые / сессионные пароли (OTP)

предотвращение вторжений (IDS / IPS)

предотвращение утечек информации (DLP)

смарткарты и токены

удаленный доступ

управление доступностью приложений

управление доступом к документам (IRM)

управление портами и внешними носителями

управление уязвимостями (VM)

файерволл для веб-приложений (WAF)

центр сертификации ключей

шифрование диска

шифрование файлов и папок

აღმოაჩინე დამთხვევა:

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა