პროექტები

CSSLP სერტიფიკაცია

CSSLP სერტიფიცირების მეშვეობით, თქვენ შეიძინთ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს, პროგრამული ციკლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ყველა ეტაპზე.

გამოსაქვეყნებლად: 13.05.2015 12:19 | კატეგორია: აღწერა

ფაილები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა