პროდუქტები და მომსახურებები

McAfee

Endpoint Encryption for PCs

მობილური მოწყობილობის დაკარგვის ან მოპარვის რისკის პრევენცია სრული შიფრაციის მეშვეობით ყველა ან ზოგიერთ დისკზე

McAfee Endpoint Encryption for PC (EEPC)- ეს არის პორტატული მოწყობილობებისა და სერვერების მყარი დისკის შიფრაციის გზით კონფიდენციალური  ინფორმაციის საფრთხეების პრევენციის და წვდომის კონტროლის საიმედო გადაწყვეტილება.

აღნიშნული გადაწყვეტილებების ძირითადი ფუნქციებია:

ყველა მონაცემის შენახვა კომპიუტერებში დაშიფრულ ფორმაში;

ოპერაციული სისტემის გაშვებამდე წვდომის მკაცრი კონტროლი;

ფონური შიფრაცია;

მომხმარებელთა პაროლების აღდგენის მოსახერხებელი მეთოდები;

McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)- პროდუქტის ერთიანი მართვის კონსოლი;

ყოვლისმომცველი და ინფორმაციული ანგარიშგება.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

McAfee Endpoint Encryption for PCs

McAfee Endpoint Encryption for PCs

McAfee Endpoint Encryption for PCs უზრუნველყოფს ღირებული მონაცემების დაცვას პერსონალურ კომპიუტერებზე მთელი დისკის შიფრაციისა და უსაფრთხო წვდომის კონტროლის მეშვეობით.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

სამუშაო ადგილების დაცვა

მობილური დივაისების მართვა

მობილური დივაისების მართვა

კომპანიაში მობილური მოწყობილობების უსაფრთხო გამოყენებისათვის სპეციალური საშუალებების კომპლექსი.

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა