პროდუქტები და მომსახურებები

McAfee

Database Security

ორგანიზაციისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზის შიდა და გარე საფრთხეებისგან საიმედო დაცვა რეალური დროის რეჟიმში.

McАfee მოხმარებელს სთავაზობს მთელ რიგ ინტეგრირებულ პროდუქტებს მონაცემთა ბაზების ინფრასტრუქტურის დასაცავად:

McAfee Vulnerability Manager for Databases - მონაცემთა ბაზების მოწყვლადობის სკანერი, რომელიც ავტომატურად ნახულობს მონაცემთა ბაზას ორგანიზაციის ქსელში და ამოწმებს ყველა შესაძლო და ნაცნობ ხარვეზებზე;

McAfee Database Activity Monitoring - გადაწყვეტილება მომხმარებელთა მოქმედებების აუდიტს და თავდასხმის პრევენციასა ახდენს, ასევე,  წყვეტს უსაფრთხოების პოლიტიკის სეანსის დარღვევას;

McAfee Virtual Patching for Database - იცავს მონაცემთა ბაზებს რისკებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია გაუმართავი ხარვეზების არსებობასთან.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Imperva-სთან ერთად მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

Imperva-სთან ერთად მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

Imperva SecureSphere Database Security-ის სხვადასხვა ჯილდოების მქონე პროდუქტები ავტომატურ რეჟიმში აუდიტის ჩატარების საშუალებას იძლევა, მყისიერად გამოავლენს თავდასხმას და სხვადასხვა ზიანის მომტან ქმედებებს, მათ შორის თაღლითობასაც და ახდენს მათ იდენტიფიცირებას.

McAfee Vulnerability Manager for Databases რისკის კომპლექსური შეფასება

McAfee Vulnerability Manager for Databases რისკის კომპლექსური შეფასება

McAfee Vulnerability Manager for Databases - ატარებს მონაცემთა ბაზების აუდიტს და ტესტირებას შეღწევადობაზე, ასევე კონსულტანტებსა და მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორებს აძლევს საშუალებას დაეხმაროს ორგანიზაციებს იყვნენ მზად აუდიტისთვის და შეამცირონ შეღწევადობისა და ზიანის რისკი.

ვირტუალური პატჩები მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზის დასაცავად McAfee-სგან

ვირტუალური პატჩები მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზის დასაცავად McAfee-სგან

McAfee Virtual Patching for Databases - უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი მონაცემების ბაზის დაცვას, როდესაც არსებობს დაუცველობის სერიოზული პოტენციალი, ანუ მართვითი პაკეტის გაშვებისა და ინსტალაციის დროის მონაკვეთებს შორის.

მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოების დონის გზარდა McAfee Database User Identifier-ის მეშვეობით

მონაცემთა ბაზის უსაფრთხოების დონის გზარდა McAfee Database User Identifier-ის მეშვეობით

McAfee Database User Identifier - უზრუნველყოფს ზუსტი ინფორმაციის წარმოდგენას საბოლოო მომხმარებლებზე, რომლებსაც აქვთ კონფიდენციალურ მონაცემებთან წვდომის საშუალება და ეხმარება ორგანიზაციებს უზრუნველყოს ნორმატიულ-სამართლებრივი შესაბამისობა უსაფრთხოების სფეროში.

სისტემა, მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირებული ყველა მოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიღებას უზრუნველყოფს.

სისტემა, მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირებული ყველა მოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიღებას უზრუნველყოფს.

McAfee Dаtabase Activity Monitoring - არის გადაწყვეტილება მონაცემთა ბაზებში მომხმარებელთა მოქმედების აუდიტისთვის.

ელემენტები: 1-5

ელემენტები სულ: 5

აპლიკაციების დაცვა

მონაცემთა ბაზების
სერვერების დაცვა

მონაცემთა ბაზების
სერვერების დაცვა

მონაცემთა ბაზების სერვერების აქტიური დაცვის სისტემები, მონაცემთა ბაზებთან მოთხოვნების მონიტორინგი, წვდომისა და ოპერაციების სრული აუდიტი. სისტემაში მომუშავე მომხმარებლების უფლებებისა და ქმედებების კონტროლი.

დაუცველობის
მართვა

დაუცველობის
მართვა

აპლიკაციებისა და სისტემების ინფრასტრუქტურაში მოწყვლადობების რისკის დონის გამოვლენის და იდენტიფიცირების აქტიური ძიების სისტემები.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა