პროდუქტები და მომსახურებები

McAfee

Change Control

ცვლილებათა მართთვის, არაავტორიზირებული ზემოქმედების ბლოკირებისა და კონფიგურაციის ცვლილებების სისტემა

პროდუქტი McAfee Change Control ცვლილებების მყისიერი აღმოჩენისა და კომპლექსური შეტყობინების მეშვეობით, ხელს უშლის გამიზნულად თუ უნებლიეთ არასანქცირებულ ცვლილებებს კრიტიკულად მნიშვნელოვან სისტემებში, კონფიგურაციის ფაილებსა და ისეთ ფაილებში რომლებიც განთავსებულია დისტანციურად.  

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

არასანქცირებული ცვლილებების პევენცია McAfee-სგან

არასანქცირებული ცვლილებების პევენცია McAfee-სგან

McAfee Change Control საშუალებას იძლევა კომპანიის მასშტაბით გამოავლინოს ავტორიზირებული ცვლილებები. გადაწყვეტილება ბლოკავს არასანქცირებული ცვლილებების მცდელობას კრიტიკულად მნიშვნელოვან სისტემურ ფაილებში, კატალოგებსა და კონფიგურაციაში, პარალელურად ახალი პოლიტიკების დანერგვის პროცესის ოპტიმიზირებას ახდენს და შესაბამის ზომებს იღებს ნორმატიულ-უფლებებთა შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

სამუშაო ადგილების დაცვა

კომპლექსური დაცვა

კომპლექსური დაცვა

სამუშაო სადგურების მაქსიმალური დაცვა, მომხმარებელთა უსაფრთხო სამუშაოს უზრუნველყოფა და მონაცემთა კონტროლი

აპლიკაციების დაცვა

აპლიკაციების მართვა

აპლიკაციების მართვა

აპლიკაციების ინვენტარიზაცია, აპლიკაციების მიერ შესრულებული ოპერაციების კონტროლი და აპლიკაციების უფლებების მართვა

უსაფრთხოების
მართვა

ცვლილებების მართვა

ცვლილებების მართვა

სისტემის ერთიანობის კონტროლის ტექნოლოგია, კონფიგურაცია და ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკები, საშუალებას იძლევა მოხდეს შეთანხმება, ცვლილებები და ასევე ადმინისტრატორის არაავტორიზებული ქმედებების მონიტორინგი

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა