პროდუქტები და მომსახურებები

McAfee

Application Control

უზრუნველყოფს არასანქცირებული განაცხადებისა და კოდების ეფექტურ დაბლოკვას სერვერზე, კორპორატიული კომპიუტერებსა და ფიქსირებული მოწყობილობებზე

პროგრამული უზრუნველყოფა McAfee Application Control უზრუნველყოფს სერვერებზე არასანქცირებული აპლიკაციებისა და კოდის  დაბლოკვას. ცენტრალიზებულად მართვადი სანდო აპლიკაციების სიების ტექნოლოგიაში (whitelisting) გამოიყენება დინამიური ნდობის მოდელი და უახლესი უსაფრთხოების ფუნქციები, რომელიც ასახავს რთულ, მუდმივ საფრთხეებს, საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს უარი თქვან განახლებად სიგნატურებზე და სიების მართვაზე, რომელიც საკმაოდ შრომატევადია.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

არასანქცირებული აპლიკაციების კონტროლი McAfee-სგან

არასანქცირებული აპლიკაციების კონტროლი McAfee-სგან

ამ ცენტრალიზებულად მართვად გადაწყვეტილებაში, რომელიც თეთრი სიის პრინციპით მუშაობს, გამოიყენება დინამიური ნდობის მოდელი და ინოვაციური უსაფრთხოების ფუნქციები, რომელიც ბლოკავს არასანქცირებულ აპლიკაციებს და მუდმივი მაღალი რისკის მქონე საფრთხეები მინიმუმამდე დაყავს, ამასთანავე საშუალებას იძლევა უარი ითქვას შრომატევადი სიების შედგენაზე

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

McAfee წარმოგვიდგენს კომპლექსურ დაცვის პროდუქტს, პირველს თავის სფეროში.

McAfee წარმოგვიდგენს კომპლექსურ დაცვის პროდუქტს, პირველს თავის სფეროში.

McAfee Complete Endpoint Protection- უზრუნველყოფს უნიკალურ დაცვას, რომელიც გაძლიერებულია აპარატურული უზრუნველყოფითა და უსაფრთხოების მართვის სისტემით, რეალური დროის რეჟიმში.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

სამუშაო ადგილების დაცვა

კომპლექსური დაცვა

კომპლექსური დაცვა

სამუშაო სადგურების მაქსიმალური დაცვა, მომხმარებელთა უსაფრთხო სამუშაოს უზრუნველყოფა და მონაცემთა კონტროლი

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

სამუშაო სადგურების კონტროლის პროგრამული საშუალებები.

აპლიკაციების დაცვა

აპლიკაციების მართვა

აპლიკაციების მართვა

აპლიკაციების ინვენტარიზაცია, აპლიკაციების მიერ შესრულებული ოპერაციების კონტროლი და აპლიკაციების უფლებების მართვა

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა