პროდუქტები და მომსახურებები

Acunetix

Web Vulnerability Scanner

ვებ-აპლიკაციების სკანერი, ვებ-გვერდის ყველა მოწყვლადი ადგილების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა

Acunetix Web Vulnerability Scanner (WVS)- თვითშემსწავლელი და თვითადაბტირებადი პროდუქტია თანამედროვე ვებ-აპლიკაციების სკანირებისთვის, რომელიც ავტომატიზირებულს ხდის და აადვილებს  ამ რთულ პროცესს და ამით ზოგავს ორგანიზაციის დროსა და თანხებს.

 

WVS ადგენს ანგარიშებს ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსებისა და ვებ პროგრამისტებისათვის, რომელიც თავსებადია უსაფრთხოების სტანდარტებთან PCI DSS და ასევე ეთანხმება ნორმატიულ აქტებს Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)  და  Web Application Security Consortium (WASC).

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოება

ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოება

ვებ-აპლიკაციების ყველაზე სრულყოფილი მოწყვლადობის სკანერი, განსაზღვრავს ვებ-გვერდის უსაფრთხოების სისტემის სუსტ ადგილებს, ამოწმებს ვებ-საიტს, ავტომატურად აანალიზებს ვებ-აპლიკაციებს, ეძებს SQL ინექციას, Cross scripting და სხვა ხარვეზებს.

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

ვებ-დაუცველობის სკანერის ანალიზი შავი ყუთი-ს მეთოდით

ვებ-დაუცველობის სკანერის ანალიზი შავი ყუთი-ს მეთოდით

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოჩენა ვებ-აპლიკაციებში,"შავი ყუთი"-ს მეთოდით ვებ-დაუცველობის თერთმეტი სკანერის შეფასების საფუძველზე

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

აპლიკაციების დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების აქტიური დაცვის სისტემები, მათი კორექტული მუშაობის განსაზღვრა და უცხო პირთა შეუღწევადობის გარანტიები

დაუცველობის
მართვა

დაუცველობის
მართვა

აპლიკაციებისა და სისტემების ინფრასტრუქტურაში მოწყვლადობების რისკის დონის გამოვლენის და იდენტიფიცირების აქტიური ძიების სისტემები.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა