პროდუქტები და მომსახურებები

Gemalto

IDBridge

სრულყოფილი, უსაფრთხო და ინტელექტუალური ინტერფეისის გადაწყვეტილებები

IDBridge გადაწყვეტილება ეფუძნება 30-ზე მეტ წლიან კვვლევების გამოცდილებას უსაფრთხოებისა და კრიპტოგრაფიის სფეროში. ეს არის საიმედო, უნივერსალური გადაწყვეტილება, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს და უკვე გამოცდილია  ყველა სფეროში.

IDBridge-ის პროდუქციის ასორტიმენტი მოიცავს წამკითხველებს კომპიუტერებზე, უსაფრთხო და დისტანციური წვდომის უზრუნველსაყოფად, რაც ნებისმიერ ბიზნეს გარემოში ასეთი მოწყობილობების გამოყენების მაქსიმალურ მოქნილობას უზრუნველყოფს.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

DBridge – სანდო უნივერსალური ინტერფეისული სმარტ-ბარათის წამკითხველი

DBridge – სანდო უნივერსალური ინტერფეისული სმარტ-ბარათის წამკითხველი

ინტერფეისული, ან წამკითხველი, მოწყობილობები - ნებისმიერი სისტემის აუცილებელი კომპონენტია, რომელიც მუშაობს სმარტ-ბარათების გამოყენებით.

გამოძიებები

ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაციის გამართვა Windows ოპერაციულ სისტემაში

ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაციის გამართვა Windows ოპერაციულ სისტემაში

ეტაპობრივი ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა გაიმართოს ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაცია Windows-ის ოპერაციულ სისტემაში ღია გასაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

დისტანციური წვდომა

დისტანციური წვდომა

კორპორატიულ რესურსებთან უსაფრთხო დისტანციური წვდომის სისტემები

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და წვდომის უფლებების განმსაზღვრელი სისტემები, ოპერაციების კონკროლი, ვალდებულებების განსაზღვრა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

მომხმარებლების აუთენტიფიკაციის პროცესების მართვის ცენტრალიზირებული სისტემა. ინფორმაციული რესურსების აუთენტურობის კონტროლი, უფლებებისა და როლების შემოწმება

ელემენტები: 1-6

ელემენტები სულ: 6

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა