პროდუქტები და მომსახურებები

Gemalto

IDPrime MD

ყველა საჭირო მომსახურება- მომხმარებლის უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი სიდიდის ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის დაცვისთვის

Gemalto IDPrime MD 3810 და MD 3840 სმარტ- ბარათების მთავარი ფუნქცია ორმაგი ინტერფეისია, რომელიც სმარტ-ბარათების როგორც კონტაკტური, ასევე უკონტაქტო სტანდარტული ISO14443 მეთოდით გამოყენების საშუალებას იძლევა, ასევე IDPrime MD-ში შეიძლება NFC ტექნოლოგიის გამოყენება.

Gemalto IDPrime MD ტექნოლოგიების გამოყენება უზრუნველყოფს შემდეგ უპირატესობებს: ინტეგრაციის უნიკალური დონე Microsoft -ის პლატფორმებთან და გადაწყვეტილებებთან, Windows სერვერის ყველა ვერსიის მხარდაჭერა. IDPrime MD ბარათები ასევე სრულად თავსებადია Active Directory Domain Services -თან და სერტიფიკაციის სამსახურებთან.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Protiva .NET: ქსელისა და ოფისების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

Protiva .NET: ქსელისა და ოფისების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

სმარტ ბარათების აღწერა, მათი ტიპები, სახელმძღვანელო. სმარტ ბარათის შესაძლებლობები.

ОТР ქსელთან წვდომის უსაფრთხოებისთვის

ОТР ქსელთან წვდომის უსაფრთხოებისთვის

წარმოდგენილია OTP გადაწყვეტილების სრულ პორტფელი ნებისმიერი ბიზნეს-პრეცედენტისთვის.

გამოძიებები

ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაციის გამართვა Windows ოპერაციულ სისტემაში

ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაციის გამართვა Windows ოპერაციულ სისტემაში

ეტაპობრივი ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა გაიმართოს ორფაქტორიანი აუტენთიფიკაცია Windows-ის ოპერაციულ სისტემაში ღია გასაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

დისტანციური წვდომა

დისტანციური წვდომა

კორპორატიულ რესურსებთან უსაფრთხო დისტანციური წვდომის სისტემები

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და
მონაცემების მართვა

როლებისა და წვდომის უფლებების განმსაზღვრელი სისტემები, ოპერაციების კონკროლი, ვალდებულებების განსაზღვრა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

მომხმარებლების აუთენტიფიკაციის პროცესების მართვის ცენტრალიზირებული სისტემა. ინფორმაციული რესურსების აუთენტურობის კონტროლი, უფლებებისა და როლების შემოწმება

ელემენტები: 1-6

ელემენტები სულ: 6

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა