პროდუქტები და მომსახურებები

(ISC)2

SSCP - Systems Security Certified Practitioner

სპეციალისტ-პრაქტკოსების კვალიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში

მიღებული ცოდნა პრაქტიკოსი სპეციალისტებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში. ცოდნის გაღრმავებით, იზრდება სპეციალისტის ნდობის ფაქტორი, იგი ხდება თავისი საქმის პროფესიონალი. SSCP სერტიფიცირება ორიენტირებულია პრაქტიკული მეთოდების ცოდნაზე, როლსა და პასუხისმგებლობაზე, რაც ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრირების ამოცანებისთვის და მოვალეობებისთვის არის საჭირო.

SSCP სერტიფკაციის მიღებისათვის საჭიროა სასწავლო პროგრამის გავლა და გამოცდის ჩაბარება.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიცირება, მიზანმიმართულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნიკური ასპექტებისკენ, მათ შორის დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად ინფორმაციული სისტემების შემუშავებასა და ადმინისტრირებისკენ.

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

(ISC)2 სერტიფიცირების უპირატესობები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

აკრედიტირებული სწავლება

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

სპეციალურად შემუშავებული სასწავლო პროგრამები, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში საერთო ცოდნის ასამაღლებლად. სასწავლო პროგრამები განკუთვნილია IT განყოფილების თანამშრომლებისა და კომპანიის ინფორმაციულ სისტემებში მომუშავე მომხმარებლებისათვის

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა