პროდუქტები და მომსახურებები

(ISC)2

SSCP - Systems Security Certified Practitioner

სპეციალისტ-პრაქტკოსების კვალიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში

მიღებული ცოდნა პრაქტიკოსი სპეციალისტებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში. ცოდნის გაღრმავებით, იზრდება სპეციალისტის ნდობის ფაქტორი, იგი ხდება თავისი საქმის პროფესიონალი. SSCP სერტიფიცირება ორიენტირებულია პრაქტიკული მეთოდების ცოდნაზე, როლსა და პასუხისმგებლობაზე, რაც ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრირების ამოცანებისთვის და მოვალეობებისთვის არის საჭირო.

SSCP სერტიფკაციის მიღებისათვის საჭიროა სასწავლო პროგრამის გავლა და გამოცდის ჩაბარება.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიცირება, მიზანმიმართულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნიკური ასპექტებისკენ, მათ შორის დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად ინფორმაციული სისტემების შემუშავებასა და ადმინისტრირებისკენ.

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

(ISC)2 სერტიფიცირების უპირატესობები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

აკრედიტირებული სწავლება

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

სპეციალურად შემუშავებული სასწავლო პროგრამები, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში საერთო ცოდნის ასამაღლებლად. სასწავლო პროგრამები განკუთვნილია IT განყოფილების თანამშრომლებისა და კომპანიის ინფორმაციულ სისტემებში მომუშავე მომხმარებლებისათვის

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა