პროდუქტები და მომსახურებები

(ISC)2

SSCP - Systems Security Certified Practitioner

სპეციალისტ-პრაქტკოსების კვალიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში

მიღებული ცოდნა პრაქტიკოსი სპეციალისტებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში. ცოდნის გაღრმავებით, იზრდება სპეციალისტის ნდობის ფაქტორი, იგი ხდება თავისი საქმის პროფესიონალი. SSCP სერტიფიცირება ორიენტირებულია პრაქტიკული მეთოდების ცოდნაზე, როლსა და პასუხისმგებლობაზე, რაც ქსელებისა და სისტემების ადმინისტრირების ამოცანებისთვის და მოვალეობებისთვის არის საჭირო.

SSCP სერტიფკაციის მიღებისათვის საჭიროა სასწავლო პროგრამის გავლა და გამოცდის ჩაბარება.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიკაცია

SSCP სერტიფიცირება, მიზანმიმართულია ინფორმაციული უსაფრთხოების ტექნიკური ასპექტებისკენ, მათ შორის დადგენილი პოლიტიკის შესაბამისად ინფორმაციული სისტემების შემუშავებასა და ადმინისტრირებისკენ.

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

სერტიფიკაციის მიმოხილვა

(ISC)2 სერტიფიცირების უპირატესობები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

აკრედიტირებული სწავლება

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

ინფორმაციული უსაფრთხოების სასწავლო კურსები

სპეციალურად შემუშავებული სასწავლო პროგრამები, ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში საერთო ცოდნის ასამაღლებლად. სასწავლო პროგრამები განკუთვნილია IT განყოფილების თანამშრომლებისა და კომპანიის ინფორმაციულ სისტემებში მომუშავე მომხმარებლებისათვის

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა