პროდუქტები და მომსახურებები

Imperva

File Security SecureSphere

საუკეთესო შესაძლებლობა ფაილების წვდომის აუდიტისთვის და მომხმარებლების წვდომის უფლებების მართვისთვის

SecureSphere File Security გადაწყვეტილება იცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლების ფაილ სერვერებზე, ქსელური მოწყობილობების საცავზე და SharePoint ინახება. SecureSphere წარმოადგენს მონაცემთა გამოყენების, წვდომის უფლების და კონკეტული მომხმარებელზე სრულ სურათს. File Security უსაფრთხოების მენეჯერებს, აუდიტორებსა და რისკის მენეჯერებს მონაცემთა უსაფრთხოების გაუმჯობესების შესაძლებლობას აძლევს და უზრუნველყოფს მათ შესაბამისობას მოთხოვნებთან და ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებთან.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere® მოწყობილობა არის მაშტაბური, საიმედო და მოქნილი პლატფორმა, რომელზეც ხდება Imperva -ს პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია ვებ-აპლიკაციების, მონაცემთა ბაზებისა და ფაილების დასაცავად.

ფაილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ფაილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

File Security-ის პროდუქტები უზრუნველყოფს მონიტორინგს, აუდიტს და ფაილების დაიცვას რომლებიც ინახება ფაილ-სერვერეზე და ქსელურ შემნახველებზე (NAS), ასევე მომხმარებელთა წვდომის უფლების კონტროლს.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტების განხორციელების ფარგლებში, კომპანია ISSP -სთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ დღეისთვის კომპანიის თანამშრომლების კომპეტენციის დონე საშუალებას იძლევა, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვარონ, როგორც ორგანიზაციული ასევე ტექნიკური ამოცანები პროფესიონალურ დონეზე.

სერგეი იგორის ძე ბატიუშენკოვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«ლუკოილ ტექნოლოგიური სერვისი უკრაინა»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა