პროდუქტები და მომსახურებები

Imperva

Database Security SecureSphere

მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემაში

SecureSphere-ის გადაწყვეტილებების ხაზი მონაცემთა ბაზებისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების სტანდარტების დაცვის ყველა ასპექტს ასასხავს, დარგში აუდიტის  საუკეთესო მექანიზმებისა და რეალურ დროში თავდასხმების პრევენციის  საშუალებით. SecureSphere წარმოადგენს მონაცემთა გამოყენების, მოწყვლადი ადგილებისა და წვდომის უფლების სრულ სურათს. Database Security უსაფრთხოების მენეჯერებს, აუდიტორებსა და რისკის მენეჯერებს მონაცემთა უსაფრთხოების გაუმჯობესების შესაძლებლობას აძლევს და უზრუნველყოფს მათ შესაბამისობას მოთხოვნებთან და ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებთან.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere პლატფორმა

Imperva SecureSphere® მოწყობილობა არის მაშტაბური, საიმედო და მოქნილი პლატფორმა, რომელზეც ხდება Imperva -ს პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია ვებ-აპლიკაციების, მონაცემთა ბაზებისა და ფაილების დასაცავად.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

აპლიკაციების დაცვა

მონაცემთა ბაზების
სერვერების დაცვა

მონაცემთა ბაზების
სერვერების დაცვა

მონაცემთა ბაზების სერვერების აქტიური დაცვის სისტემები, მონაცემთა ბაზებთან მოთხოვნების მონიტორინგი, წვდომისა და ოპერაციების სრული აუდიტი. სისტემაში მომუშავე მომხმარებლების უფლებებისა და ქმედებების კონტროლი.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა