პროდუქტები და მომსახურებები

HP Enterprise Security

HP WebInspect

მულტი-კომპონენტური ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოების კომპლექსური ტესტირება და შეფასება, უახლესი ტექნოლოგიების საფუძველზე

HP WebInspect, სპეციალურად, თანამედროვე კომპლექსური ვებ აპლიკაციებისთვისა და სერვისებისთვის არის შემუშავებული, მათში მოწყვლადობის არსებობის დასადგენად. გადაწყვეტილება ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს მოიცავს, ახდენს სკანირებას რეკორდულ ვადებში, აქვს მომხმარებლისთვის მარტივი ინტერფეისი და უზრუნველყოფს  მაქსიმალურად ზუსტ სკანირების შედეგებს.

HP WebInspect უსაფრთხოების სისტემაში მოწყვლადობის დასადასტურელად, ანალიზის  სხვადასხვა მეთოდებისა და უსაფრთხოების ტესტირების  ინსტრუმენტების გამოყენების საშუალებას იძლევა, ამით დეველოპერებს შეუძლიათ ფოკუსირება მოახდინონ მხოლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების აღმოფხვრაზე.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

HP WebInspect- მიმოხილვა

HP WebInspect- მიმოხილვა

განსაზღვრავს ინფორმაციული უსაფრთხოების მოწყვლადობას ვებ- აპლიკაციებსა და სერვისებში.

გამოძიებები

HP Cyber Risk Report 2013

HP Cyber Risk Report 2013

HP-ის კიბერ რისკის (Cyber Risk) უკანასკნელი წლიური ანგარიში შეიცავს ადრე უცნობი და ასევე კარგად ნაცნობი საფრთხეების შესახებ პროგნოზს, რომლებმაც არაერთხელ მიიქციეს მედიის ყურადღება.

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

აპლიკაციების დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების აქტიური დაცვის სისტემები, მათი კორექტული მუშაობის განსაზღვრა და უცხო პირთა შეუღწევადობის გარანტიები

დაუცველობის
მართვა

დაუცველობის
მართვა

აპლიკაციებისა და სისტემების ინფრასტრუქტურაში მოწყვლადობების რისკის დონის გამოვლენის და იდენტიფიცირების აქტიური ძიების სისტემები.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა