პროდუქტები და მომსახურებები

Check Point Software Technologies

Security Gateway

,,გეითვეის“ ქსელური უსაფრთხოების კომპლექსური, მოქნილი და მაშტაბური პლატფორმა, უსაფრთხოების მრავალი მოდულების ცენტრალიზებული ადმინისტრირებით

Check Point Security Gateway პროგრამული ბლეიდები- დამოუკიდებელი და მოქნილი უსაფრთხოების მოდულია,რომელიც უზრუნველყოფს ნებისმიერი მასშტაბის ბიზნესის დაცვას.  საჭირო უსაფრთხოების გეითვეის ფორმირებისთვის Check Point შესაძლებელია პროგრამული ბლეიდების არჩევა შესაბამისი საჭირო უსაფრთხოების ფუნქციებით.

Check Point -ის გადაწყვეტილების უპირატესობა არის პროგრამული ბლეიდების კომპლექტი, უსაფრთხოების უზრუნველსყოფად და მის სამართავად.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Antivirus პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Antivirus პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Check Point Software Blade Antivirus აჩერებს ზიანის მომტან შემომავალ ფაილებს, მუდმივად განახლებადი ანტივირუსის ბაზისა და ყველაზე დიდი საფრთხეების ბაზის მეშვეობით- ThreatCloud.

Anti-Bot -პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Anti-Bot -პროგრამული ბლეიდის აღწერა

პროგრამული ბლეიდი Anti-Bot აღმოაჩენს ინფიცირებულ პერსონალურ კომპიუტერებს და აღმოფხვრავს ზიანს კიბერ-კრიმინალის მართვის ცენტრიდან საკომუნიკაციო გზების დაბლოკვით.

Anti-Bot for Virtual Environments -პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Anti-Bot for Virtual Environments -პროგრამული ბლეიდის აღწერა

ბლეიდი ვირტუალური გარემოს კომპლექსურ დაცვას უზრუნველყოფს. იგი აღმოაჩენს ინფიცირებულ ვირტუალურ მანქანებს და აღმოფხვრავს ზიანს ბოტ-შეტევებისგან, კიბერ-კრიმინალის მართვის ცენტრიდან საკომუნიკაციო გზების დაბლოკვით.

Application Control-პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Application Control-პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Application Control Software Blade -უზრუნველყოფს აპლიკაციის შეუდარებელ დაცვას, მსოფლიოს უდიდესი აპლიკაციათა ბიბლიოთეკის- Check Point AppWiki მეშვეობით, რომელიც მოიცავს 240,000 მეტ ვიჯეტს Web 2.0 და 4,500 მეტ ინტერნეტ -აპლიკაციას, როგორიცაა სოციალური ქსელები, მყისიერი ელექტრონული შეტყობინებების გაცვლისა და მედიამაუწყებლობის სისტემა.

Check Point-თან ერთად ღრუბლოვანი სისტემის დაცვა

Check Point-თან ერთად ღრუბლოვანი სისტემის დაცვა

Check Point არქიტექტურულ პროგრამულ ბლეიდზე დაყრდნობით, Security Gateway Virtual Edition (VE) იცავს დინამიურ ვირტუალურ გარემოს შიდა და გარე საფრთხეებისაგან, დარგში ყველაზე მოწინავე ფაირვოლის გამოყენებით.

DLP პროგრამული ბლეიდის აღწერა

DLP პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Check Point DLP გადაწყვეტილება ათავისუფლებს IT პერსონალსა და უსაფრთხოების დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს ინციდენტების დამუშავების რუტინული ამოცანებისაგან და ასწავლის მომხმარებლებს ინფორმაციასთან მუშაობისკორპორატიულ წესებს, რითიც განზრახ თუ დაუდევრობით მონაცემთა დაკარგვის პრევენციას ახდენს.

Mobile Access პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Mobile Access პროგრამული ბლეიდის აღწერა

გადაწყვეტილება უზრუნველყოფს დისტანციურ წვდომას კორპორტიულ დონეზე SSL VPN მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს მარტივ, უსაფრთხო და საიმედო კავშირის ელექტრონულ ფოსტასთან, კალენდართან, კონტაქტებთან და კორპორატიულ აპლიკაციებთან.

Multi-Domain Security Management პროგრამული ბლეიდის აღწერა

Multi-Domain Security Management პროგრამული ბლეიდის აღწერა

ბლეიდი, ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს უსაფრთხოების მართვა დაყოს რამოდენიმე ვირტუალურ დომენად; თუმცა აპარატურული ინფრასტრუქტურის კორპორატიული ქსელი რჩება ერთიანი. ასეთი არქიტექტურა საშუალებას იძლევა ვირტუალური უსაფრთხოების მართვის ორგანიზებას ნებისმიერი ზომის ორგანიზაციაში.

URL Filtering პროგრამული ბლეიდის აღწერა

URL Filtering პროგრამული ბლეიდის აღწერა

პროგრამული ბლეიდი Check Point URL Filtering ხელს უშლის ორგანიზაციის თანამშრომლებს არასანქცირებული და არასასურველი ვებ-გვერდების წვდომაში. ვებ-ფილტრაციის ინსტრუმენტები იყენებს მონაცემთა ბაზას, რომელშიც 20 მილიონზე მეტი URL მისამართია მითითებული და სხვადასხვა კატეგორიის საფრთხეებს მოიცავს. წინასწარ კონფიგურირებული უსაფრთხოების პოლიტიკებიდან კატეგორიების შინაარსის მიხედვით არჩევანის საშუალება, შესაძლებლობას იძლევა სწრაფად და ადვილად განხორციელდეს შესაბამისი პოლიტიკა კომპანიის დასაცავად.

ელემენტები: 1-9

ელემენტები სულ: 9

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

პროგრამული საშუალებების კომპლექსი ქსელური პერიმეტრის დასაცავად გარე საფრთხეებისგან.

თავდასხმის პრევენცია

თავდასხმის პრევენცია

ტექნოლოგიური კომპლექსი, ქსელური საფრთხეებისა და შესაძლო თავდასხმების აღმოსაჩენად.

web & email ფილტრაცია

web & email ფილტრაცია

დინამიურად განახლებადი ბაზის, კონტენტის ანალიზის სისტემის და რეპუტაციული ფილტრების მეშვეობით კორპორატიული ტრაფიკის დაცვა სპამისა და ვებ-თავდასხმებისგან.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა