პროდუქტები და მომსახურებები

Symantec

Critical System Protection

ფიზიკური და ვირტუალური მონაცემების დამუშავების ცენტრების დაცვისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა ყველა დონეზე.

Symantec Critical System Protection -კონტროლის პოლიტიკებზე დაყრდნობით და დეტალური  მიდგომით, ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს დაიცვას და აკონტროლოს მონაცემთა დამუშავების ვირტუალური და ფიზიკური ცენტრები.   თავდასხმის აღმოჩენის (HIDS), პრევენციის (Hips) და დაშვების კონტროლის სისტემების კომბინაციის მეშვეობით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ აქტიურად დაიცვან მათ სერვერზე არსებული ინფორმაცია. სხვა ტექნოლოგიებისგან განსხვავებით Symantec-ის მართვის  დეტალური პოლიტიკები სრულად ინტეგრირდება VMware vSphere-თან, რითაც იცავს მიზანმიმართული შეტევებისგან რეალური დროის რეჟიმში, ახორციელებს პოლიტიკების დაცვის მონიტორინგს. 

соблюдение

აღწერები

ფიზიკური და ვირტუალური დატა-ცენტრების მაქსიმალური დაცვა

ფიზიკური და ვირტუალური დატა-ცენტრების მაქსიმალური დაცვა

Symantec Critical System Protection - უპირატესობების მოკლე მიმოხილვა: VMware, გარემოში სრულყოფილი დაცვის უზრუნველყოფა, სერვერზე შიდა და გარე საფრთხეების თავიდან აცილება, IT- შესაბამისობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება რეალურ დროში, ოპერაციული სისტემის განახლება.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

თავდასხმის პრევენცია

თავდასხმის პრევენცია

ტექნოლოგიური კომპლექსი, ქსელური საფრთხეებისა და შესაძლო თავდასხმების აღმოსაჩენად.

სამუშაო ადგილების დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება, ვირტუალური კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო სისტემების შიდა კონტროლის გზით.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა