პროდუქტები და მომსახურებები

Symantec

Endpoint Protection

დაცვა ყველა სახის თავდასხმისგან და ყველა საჭირო ანტივირუსული საშუალებების კომბინაცია ერთ მაღალმწარმოებლურ სისტემაში, ერთიანი მართვის კონსოლით.

Symantec Endpoint Protection (EP) -მაღალ დონეზე უზრუნველყოფს ანტივირუსულ დაცვას სისტემის შეუფერხებლად. Insight ტექნოლოგიის დახმარებით EP არის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური ანტივირუსული პროგრამული პროდუქტი, როგორც ვირტუალური ასევე ფიზიკური სისტემებისთვის.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

ბოლო მომხმარებლების სწრაფი და ძლიერი დაცვის მექანიზმი Symantec-ისგან

ბოლო მომხმარებლების სწრაფი და ძლიერი დაცვის მექანიზმი Symantec-ისგან

გადაწყვეტილება, ფიზიკური და ვირტუალური სისტემების კომპლექსურ დაცვას უზრუნველყოფს და გააჩნია ისეთი უპირატესობები როგორიცაა პროაქტიული საფრთხის გამოვლენა, ვირუსებისა და მავნე პროგრამებისგან დაცვა, ინტელექტუალური მართვა.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

სამუშაო ადგილების დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება, ვირტუალური კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო სისტემების შიდა კონტროლის გზით.

ანტივირუსები და
ანტიჯაშუშები

ანტივირუსები და
ანტიჯაშუშები

სამუშაო სადგურების, სერვერების დაცვა და მიზანმიმართული საფრთხეების პრევენცია, სამუშაო სადგურების პროგრამული კომპონენტების კორექტული მუშაობის შემოწმების გზით.

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

სამუშაო სადგურების კონტროლის პროგრამული საშუალებები.

უსაფრთხოების
მართვა

პოლიტიკების
მონიტორინგი და
მართვა

პოლიტიკების
მონიტორინგი და
მართვა

მოცემული სისტემები უზრუნველყოფენ ნებისმიერ IT-ინფრასტრუქტურაში უსაფრთხოების პოლიტიკების მართვას: ქსელში, აპლიკაციებში, ოპერაციულ სისტემებში, კორპორატიულ კატალოგებში.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა