პროდუქტები და მომსახურებები

Check Point Software Technologies

Security Gateway Virtual Edition

ვირტუალური გარემოს დაცვა შიდა და გარე საფრთხეებისგან.

გადაწყვეტილება Check Point VPN 1 VE იცავს ვირტუალურ აპლიკაციებს, ისე, რომ თითქოს ისინი მდებარეობენ სხვა სერვერებზე. ამგვარად მიიღწევა მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება გარე საფრთხეებისგან და უფრო მეტად შეესაბამება ნორმატიულ მოთხოვნებს. VPN 1 VE უზრუნველყოფს დაცვას შიდა და გარე საფრთხეებისგან, ასევე უზრუნველყოფს ეფექტურ მართვას ერთიანი ინტერფეისის მეშვეობით.

 

უპირატესობები:

 

ვირტუალური აპლიკაციების მაღალი დონის დაცვა;
ცენტრალიზებული, ერთიანი მართვა;
მაღალი მწარმოებლურობა, სერვისის უწყვეტობა და დატვირთვის დაბალანსება;
გაძლიერებული დაცვა VMotion -ის დახმარებით.საკვანძო ძებნა:

აღწერები

Check Point-თან ერთად ღრუბლოვანი სისტემის დაცვა

Check Point-თან ერთად ღრუბლოვანი სისტემის დაცვა

Check Point არქიტექტურულ პროგრამულ ბლეიდზე დაყრდნობით, Security Gateway Virtual Edition (VE) იცავს დინამიურ ვირტუალურ გარემოს შიდა და გარე საფრთხეებისაგან, დარგში ყველაზე მოწინავე ფაირვოლის გამოყენებით.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

პროგრამული საშუალებების კომპლექსი ქსელური პერიმეტრის დასაცავად გარე საფრთხეებისგან.

თავდასხმის პრევენცია

თავდასხმის პრევენცია

ტექნოლოგიური კომპლექსი, ქსელური საფრთხეებისა და შესაძლო თავდასხმების აღმოსაჩენად.

სამუშაო ადგილების დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური
გარემოს დაცვა

ვირტუალური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება, ვირტუალური კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო სისტემების შიდა კონტროლის გზით.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა