პროდუქტები და მომსახურებები

HP Enterprise Security

HP ArcSight Express

ავტონომიური პროგრამულ-აპარატურული კომპლექსი, რომელიც ძლიერი კონტექსტური კორელაციისა და პლატფორმის შეუზღუდავი მაშტაბების საფუძველზე, ორგანიზაციაში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მათვისა და ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში ოპერაციული რისკების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა

HP ArcSight Express- სრულყოფილი გადაწყვეტილებაა, რომელიც არ საჭიროებს გარე სერვერებს თავისი კომპონენტებისთვის. HP ArcSight Express აანალიზებს და კორელაციას უკეთებს ყოველ მოვლენას ორგანიზაციის ფარგლებში: ყოველ შესვლა/გამოსვლას ინფორმაციული სისტემიდან, ფაილებთან წვდომას, მოთხოვნებს მონაცემთა ბაზასთან და სხვა. უზრუნველყოფს პრიორიტეტების განსაზღვრას უსაფრთხოების რისკებს შორის და პოლიტიკის შესაბამისობის დარღვევას.

HP ArcSight Express ძლიერი კორელაციის ინსტრუმენტების გარდა რომელიც ლოგების მილიონობით ჩანაწერის ნახვის საშუალებას იძლევა, რათა გამოავლინოს მნიშვნელოვანი კრიტიკული ინციდენტები და შემდგომში ეს ინფორმაცია რეალურ დროში ასახოს საინფორმაციო პანელებში ონლაინ რეჟიმში, გადაწყვეტილება შეიცავს ავტომატურ მონაცემთა მართვის კომპონენტს (არქივაცია და ძველი ჩანაწერების წაშლა) დიდი რაოდენობით მონაცემების რეტროსპექტული ანალიზისთვის.

HP ArcSight Express-ი დამკვეთს მიეწოდება სრულიად გამართული ავტონომიური სპეციალიზირებული სერვერი. ასეთი მიწოდების ფორმა SIEM - გადაწყვეტილების ინსტალაციასა და ექსპლუატაციას აადვილებს.

კონკურენტი პროდუქტებისგან განსხვავებით, HP ArcSight Express სისტემა არა მხოლოდ IP-მისამართების ან მომხმარებლების კორელაციის, არამედ ჰოსტების მოწყვლადობის, IT -აქტივების კატეგორიების, თავდასხმის ისტორიის და მომხმარებლების, კლიენტებისა და პარტნიორების მოქმედების კორელაციის  საშუალებას იძლევა.

HP ArcSight, გარდაქმნის SIEM (Security Information and Event Management) მოდელს, SIRM (Security Intelligence and Risk Management) პლატფორმად.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

HP ArcSight Express- მიმოხილვა

HP ArcSight Express- მიმოხილვა

HP ArcSight გადაწყვეტილება, აერთიანებს ისეთ ტექნოლოგიებსროგორიცაა SIEM, მოვლენების მართვა, აგრეთვე მომხმარებლების მოქმედებების მონიტორინგის ერთიანი მოწყობილობა, რომელიც ორგანიზაციის მიმდინარე პროცესების სრულ სურათს წარმოადგენს. ArcSight Express საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ყოველი კონკრეტული შემთხვევის მნიშვნელობა მისი კონტექსტში მოთავსებით, ანუ აჩვენებს ვინ, რა, სად, როდის და რატომ წარმოიშვება კონკრეტული მოვლენა. ეს ეხმარება იმის დადგენას, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის მოქმედება კომპანიის უსაფრთხოებაზე.

გამოძიებები

HP Cyber Risk Report 2013

HP Cyber Risk Report 2013

HP-ის კიბერ რისკის (Cyber Risk) უკანასკნელი წლიური ანგარიში შეიცავს ადრე უცნობი და ასევე კარგად ნაცნობი საფრთხეების შესახებ პროგნოზს, რომლებმაც არაერთხელ მიიქციეს მედიის ყურადღება.

სპეციპიკაციები

HP ArcSight Express სპეციფიკაცია

HP ArcSight Express სპეციფიკაცია

HP ArcSight Express აპარატურის ტექნიკური მახასიათებლები

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

უსაფრთხოების
მართვა

ინციდენტების მართვა

ინციდენტების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზირებული კონტროლის სისტემები

რისკებისა და
შესაბამისობების მართვა

რისკებისა და
შესაბამისობების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების ანალიტიკური კომპლექსები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

კომპანია ISSP –ის სპეციალისტები სრულად ორიენტირებულნი არიან ჩვენს საჭიროებებზე. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვქონდეს მათი მხარდაჭერის იმედი.

ვალერი ანანევი
IT სამსახურის უფროსი
"ომეგა"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა