პროდუქტები და მომსახურებები

HP Enterprise Security

HP ArcSight ESM Platform

ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საშუალებას იძლევა, ასევე ახდენს რისკების იდენტიფიცირებას ნებისმიერი სირთულის IT ინფრასტრუქტურაში პლატფორმის შეუზღუდავი მაშტაბის და კორელაციის მძლავრი მექანიზმის საფუძველზე

HP ArcSight ESM აანალიზებს მოვლენებს IT ინფრასტუქტურაში, ადგენს მათ შორის ურთიერთკავშირს, რა, სად და როდის მოხდა, თუ როგორი იქნება ამ მოვლენების  გავლენა ორგანიზაციის ბიზნეს-პროცესებზე.

HP ArcSight ESM აანალიზებს და კორელაციას უკეთებს ყოველ მოვლენას, რომელსაც ადგილი აქვს ორგანიზაციაში: ყოველ შესვლა/გამოსვლას ინფორმაციული სისტემიდან, ფაილებთან წვდომას, მოთხოვნებს მონაცემთა ბაზასთან და სხვა. უზრუნველყოფს პრიორიტეტების განსაზღვრას უსაფრთხოების რისკებს შორის და პოლიტიკის შესაბამისობის დარღვევას.

ძლიერი კორელაციის სისტემა HP ArcSight ESM ლოგების მილიონობით ჩანაწერის ნახვის საშუალებას იძლევა, მნიშვნელოვანი კრიტიკული ინციდენტების გამოსავლენად. შემდგომში ეს ინფორმაცია, რეალურ დროში აისახება საინფორმაციო პანელებში ონლაინ რეჟიმში ან ანგარიშის სახით.

მოქნილი ანგარიშგების სისტემა საშუალებას იძლევა შეიქმნას სპეციალიზირებული ანგარიშები ყველა ზომის ორგანიზაციებისათვის. ანგარიშებთან და საინფორმაციო პანელებთან ხელმისაწვდომობა ნათლად არის დეტერმინირებული.

კონკურენტი პროდუქტებისგან განსხვავებით, HP ArcSight ESM სისტემა არა მხოლოდ IP-მისამართების ან მომხმარებლების კორელაციის, არამედ ჰოსტების მოწყვლადობის, IT -აქტივების კატეგორიების, თავდასხმის ისტორიის და მომხმარებლების, კლიენტებისა და პარტნიორების მოქმედების კორელაციის  საშუალებას იძლევა.

HP ArcSight, გარდაქმნის SIEM (Security Information and Event Management) მოდელს, SIRM (Security Intelligence and Risk Management) პლატფორმად.

საკვანძო ძებნა:

აღწერები

HP ArcSight ESM აღწერა

HP ArcSight ESM აღწერა

ArcSight ESM პლატფორმის მიმოხილვა, რომელიც აკონტროლებს ყველა მოვლენას მთელი ორგანიზაციის მასშტაბით და იყენებს კორელაციისა და ანალიზის ძლიერ ინსტრუმენტს ტექნოლოგიური და ბიზნეს საფრთხეების იდენტიფიცირებისთვის.

გამოძიებები

HP Cyber Risk Report 2013

HP Cyber Risk Report 2013

HP-ის კიბერ რისკის (Cyber Risk) უკანასკნელი წლიური ანგარიში შეიცავს ადრე უცნობი და ასევე კარგად ნაცნობი საფრთხეების შესახებ პროგნოზს, რომლებმაც არაერთხელ მიიქციეს მედიის ყურადღება.

პროექტები

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

HP / ArcSight SIEM ამარტივებს ტექნოლოგიურ კონტროლის საწარმოს IT სტრუქტურაში

IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგისა და კონტროლის თანამედროვე სისტემები ინერგება ნებისმიერი მასშტაბის და ტიპის ორგანიზაციაში. იგი ეხმარება IT პერსონალის მოახდინოს სწრაფი რეაგირება უსაფრთხოების პოლიტიკის დარღვევისა და ჰეტეროგენულ ინფრასტრუქტურაში ცვლილების შემთხვევაში.

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

სპეციპიკაციები

HP ArcSight ESM სპეციფიკაცია

HP ArcSight ESM სპეციფიკაცია

HP ArcSight ESM პროგრამული და აპარატურული ვერსიის ტექნიკური მახასიათებლები

ელემენტები: 1-5

ელემენტები სულ: 5

უსაფრთხოების
მართვა

ინციდენტების მართვა

ინციდენტების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზირებული კონტროლის სისტემები

რისკებისა და
შესაბამისობების მართვა

რისკებისა და
შესაბამისობების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების ანალიტიკური კომპლექსები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა