დარგი

სახელმწიფო სექტორი

კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვისა და ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის დიფერენციაციის ცენტრალიზირებული სისტემა

საზოგადოებრივ ქსელში კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემის აკრძალვა და არასანდო ინტერნეტ წყაროების დაბლოკვა

 კონტენტური ფილტრაციის ტექნოლოგიაზე აგებული ცენტრალიზებული სისტემა,რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტის წვდომის ერთიან და უნივერსალურ კონტროლს  სამინისტრეოებისა და სახელმწიფო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ახორციელებს მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინფორმაციის ინტერნეტ-არხებით ღია სახით გადაადგილების კონტროლს.

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკებისა და  წესების კონტროლის ცენტრალური სერვერი უზრუნველყოფს ინტერნეტ-რესურსების ფილტრაციას ინფორმაციის ტიპების მიხედვით, ხოლო ინფორმაციის გაჟონვის თავიდან აცილების სისტემა პოულობს  და ბლოკავს კონფიდენციალური ან არასანქცირებული სახელმწიფო ინფორმაციის ღია ინტრნეტ-არხების მეშვეობით გასაჯაროვების მიზნით გადაცემის მცდელობებს. 

 

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

web & email ფილტრაცია

web & email ფილტრაცია

დინამიურად განახლებადი ბაზის, კონტენტის ანალიზის სისტემის და რეპუტაციული ფილტრების მეშვეობით კორპორატიული ტრაფიკის დაცვა სპამისა და ვებ-თავდასხმებისგან.

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

მონაცემთა საცავების, აპლიკაციებისა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპლექსური მონიტორინგის სისტემები

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა