დარგი

სახელმწიფო სექტორი

სახელმწიფო ორგანოების აიტი ინფრასტრუქტურის დაცვისა და ინტერნეტ თავდასხმების პრევენციის ცენტრალიზირებული სისტემა

სახელწიფო ორგანოებში ინტერნეტ-საფრთხისა და თავდასხმების პრევენციის ცენტრალიზირებული სისტემა

მოცემული სისტემა რეალიზდება  ქსელური უსაფრთხოების კომბინირებული ტექნოლოგიების დახმარებით და მასშტაბირდება სამინისტროებისა და სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების ტერიტორიულ-განაწილებულ ფარგლებში.

ქსელური უსაფრთხოების სისტემა შეიძლება ჩამოყალიბდეს, როგორც ურთიერთდაკავშირებული სენსორებისა და ქსელთაშორისი ეკრანირებისა და თავდასხმების პრევენციის აქტიური მოდულების ერთიანი, მართვადი და თვითსწავლებადი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს  სახელმწიფო დაწესებულებების კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის საიმედო დაცვას.

ქსელური დაცვის სისტემისა და თავდასხმის თავიდან აცილების ცენტრალიზებული მართვა უზრუნველყოფს მის ინტელექტუალურ ავტომატურ თვითდაყენებას დინამიური გარე საფრთხეების პრევენციის მიზნით, ხოლო სახელმწიფო დაწესებულებების შიდა კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე დაკვირვებისა და  სკანირების ფუნქციები უზრუნველყოფს დავირუსების კერების აღმოჩენასა და ლოკალიზაციას, აგრეთვე წარმოშობილ საფრთხეებზე ოპერატიულ რეაგირებას. 

 

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

პროგრამული საშუალებების კომპლექსი ქსელური პერიმეტრის დასაცავად გარე საფრთხეებისგან.

თავდასხმის პრევენცია

თავდასხმის პრევენცია

ტექნოლოგიური კომპლექსი, ქსელური საფრთხეებისა და შესაძლო თავდასხმების აღმოსაჩენად.

მონიტორინგი და მართვა

მონიტორინგი და მართვა

დაცული ქსელის მონიტორინგი, შეჩერებული ან არასწორედ მომუშავე მოწყობილობების აღმოჩენა. ქსელური წვდომის მართვა.

უსადენო ქსელის მართვა

უსადენო ქსელის მართვა

უსადენო ქსელის დაცვის ტექნოლოგიები, არასანქცირებული ქსელისა და მოწყობილობების აღმოჩენა, ქსელის მდგომარეობის კონტროლი და მუშაობის დიაგნოსტიკა

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

კომპანია ISSP –ის სპეციალისტები სრულად ორიენტირებულნი არიან ჩვენს საჭიროებებზე. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვქონდეს მათი მხარდაჭერის იმედი.

ვალერი ანანევი
IT სამსახურის უფროსი
"ომეგა"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა