დარგი

მრეწველობა და ენერგეტიკა

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

თანამშრომლების ვებ-რესურსებთან წვდომის დონის განმსაზღვრელი ეფექტური გადაწყვეტილებები.

ინტერნეტი შეიძლება იყოს როგორც ინფორმაციის პროდუქტიული წყარო, კომუნიკაციის საშუალება და ბიზნესის ეფექტური ინსტრუმენტი, ისე გართობების, უმიზნო დროსტარების და მრავალი სახის საფრთხის ძირითადი წყარო. ამ რესურსის კონტროლის გარეშე შეუძლებელია მისი გამოყენებიდან რაიმე აშკარა სარგებლობის მიღება.

ტრადიციულად გამოყენებადი ინსტრუმენტებია  - ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფა და ქსელთაშორისი ეკრანები, რომლებიც არასრულად უზრუნველყოფს  ვებ-საფრთხეებისგან დაცვას. ქსელთაშორისი ეკრანები ხსნიან ვებ-რესურსების წვდომას, ხშირად არ იძლევიან  საკომუნიკაციო პროგრამების ვებ-არხებში მუშაობის დაბლოკვის საშუალებას და შედიან ფიშინგურ საიტებზე.

ანტივირუსული პროგრამები ვერ უზრუნველყოფს   ახალი, უცნობი, ზიანის მომტანი კოდისგან საიმედო  დაცვას, რომელიც განთავსებულია ინტრნეტის ვებ-გვერდებზე.

კომპანია  ISSP წარმოადგენს  ინოვაციურ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებას  კომპანიის ოპერაციული საქმიანობის პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით თანამშრომლების ინტერნეტში არამიზნობრივი დროსტარების შემცირებისა და რისკების მინიმიზაციის ხარჯზე, რომლებიც დაკავშირებულია ინტერნეტ -საფრთხეებთან: დავირუსებულ ვებ-გვერდებთან, ფიშინგთან, პროგრამა-ჯაშუშებთან, კლავიატურის შეყვანის დამჭერებთან, ბოტ-ქსელებსა და მობილური ზიანის მომტან კოდთან.

 

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

web & email ფილტრაცია

web & email ფილტრაცია

დინამიურად განახლებადი ბაზის, კონტენტის ანალიზის სისტემის და რეპუტაციული ფილტრების მეშვეობით კორპორატიული ტრაფიკის დაცვა სპამისა და ვებ-თავდასხმებისგან.

სამუშაო ადგილების დაცვა

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

პორტების
პროტოკოლების და აპლიკაციების კონტროლი

სამუშაო სადგურების კონტროლის პროგრამული საშუალებები.

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტების განხორციელების ფარგლებში, კომპანია ISSP -სთან მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავღნიშნოთ, რომ დღეისთვის კომპანიის თანამშრომლების კომპეტენციის დონე საშუალებას იძლევა, რომ დაუყოვნებლივ მოაგვარონ, როგორც ორგანიზაციული ასევე ტექნიკური ამოცანები პროფესიონალურ დონეზე.

სერგეი იგორის ძე ბატიუშენკოვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«ლუკოილ ტექნოლოგიური სერვისი უკრაინა»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა