დარგი

მრეწველობა და ენერგეტიკა

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

ინფორმაციის ქურდობისგან დაცვისა და თაღლითობის ფაქტების გამოვლენისათვის საჭირო კომპლექსური გადაწყვეტილება

კომპანია ISSP, ორგანიზაციის მონაცემთა უსაფრთხოების პროექტების ფარგლებში, ასრულებს პროცედურული ზომების კომპლექსის ინტეგრაციას ძირითადი საინფორმაციო საფრთხეების გამოვლენის მიზნით. ამის შემდეგ მუშავდება კომპლექსური ტექნოლოგიური კონტროლების არქიტექტურა კონფიდენციალური საინფორმაციო აქტივების დაცვის უზრუნველყოფისთვის.

კომპანია ISSP-ს ექსპერტები ახორციელებენ ყველა ტექნოლოგიური კონტროლის ინტეგრაციას კომპლექსური გადაწყვეტილების ერთიან სისტემაში, რითაც უზრუნველყოფენ კონფიდენციალური ინფორმაციის საიმედო დაცვას მისი ცხოვრებისეული ციკლის ყველა ეტაპზე. ტექნოლოგიური კონტროლების ინტეგრაციის გარდა, კომპანია ISSP-ს სპეციალისტები და ექსპერტები-აუდიტორები შეიმუშავებენ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებებს, აგრეთვე ინსტრუქციებს,  ინფორმაციული სისტემების მომხმარებელთა და ადმინისტრატორებისათვის. 

 

პროექტები

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

Websense Triton Enterprise- პირველი კომპლექსური უსაფრთხოების პლათფორმის დანერგვა თიბისი ბანკის ინფრასტრუქტურაში

თიბისი ბანკმა, როგორც წამყვანმა ბანკმა საქართველოს ბაზარზე, საჭიროდ ჩათვალა ინფორმაციული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება. ბანკმა მონაცემთა გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემა (Data Leakage Prevention Systems) და ვებ და ელექტრონული ფოსტის სერვისები ჩაანაცვლა უახლესი Web Security Proxy და Email Security Gateway პლადფორმით.

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

მონაცემთა საცავების, აპლიკაციებისა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპლექსური მონიტორინგის სისტემები

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

მობილური მონაცემების
დაცვა

მობილური მონაცემების
დაცვა

დაცული გარე მოწყობილობები, მობილური და პორტატიული მოწყობილობების ინფორმაციის დაცვის სისტემები

დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა