დარგი

მედია და ტელეკომუნიკაცია

ტელეკომ-ოპერატორის ინფრასტრუქრურის მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემა

გადაწყვეტილებების კლასი უსაფრთხოების ავტომატიზირებული კონტროლის განსახორციებლად ოპერატორის IT ინფრასტრუქტურაში

სატელეკომუნიკაციო დარგის  კომპანიების განვითარებული, არაერთგვაროვანი ინფრასტრუქტურები  ძალიან მნიშვნელოვან აქტივს წარმოადგენს, რომლის ფუნქციონირების ეფექტურობაზეც დამოკიდებულია  კლიენტების მომსახურების ხარისხი და შესაძლებლობა.

კომპანია  ISSP წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის ავტომატიზაციის, აგრეთვე მასში წარმოქმნილი ოპერაციული რისკების კონტროლისა და მართვის  გადაწყვეტილებას.

ავტომატიზებული კომპლექსები აგროვებენ ინფორმაციას ინფრასტრუქტურაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის ანალიზს, კორელაციას, შემდეგ უსაფრთხოების ოფიცრებს, აუდიტს, IT-სამსახურს და ბიზნეს-დანაყოფებს  გადასცემს მიმდინარე რისკების მეტრიკებს, აღმოჩენილ ანომალიებსა და დარღვევებს, პროცესების და სისტემის მუშაობის საერთო სტატისტიკას. 

დაპროგრამებული სამუშაო პროცედურების დახმარებით შესაძლებელია ინფრასტრუქტურაში მომხდარი ცვლილებების კონტროლების დადგენა, აგრეთვე მოვლენათა აუდიტის და სისტემების პროცესების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ანალიტიკოსისთვის და კომპანიის გარკვეული სპეციალისტებისთვის  ანაგარიშგებების წარმოდგენა.

კომპანია ISSP-ს მიერ წარმოდგენილი გადაწყვეტილებების საშუალებით შესაძლებელია ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტურობის ათჯერ გაზრდა და მისი კონტროლისა და მომსახურებისათვის საჭირო რესურსების რაციონალიზება.  

 

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

მონიტორინგი და მართვა

მონიტორინგი და მართვა

დაცული ქსელის მონიტორინგი, შეჩერებული ან არასწორედ მომუშავე მოწყობილობების აღმოჩენა. ქსელური წვდომის მართვა.

აპლიკაციების დაცვა

დაუცველობის
მართვა

დაუცველობის
მართვა

აპლიკაციებისა და სისტემების ინფრასტრუქტურაში მოწყვლადობების რისკის დონის გამოვლენის და იდენტიფიცირების აქტიური ძიების სისტემები.

უსაფრთხოების
მართვა

ინციდენტების მართვა

ინციდენტების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების ავტომატიზირებული კონტროლის სისტემები

ცვლილებების მართვა

ცვლილებების მართვა

სისტემის ერთიანობის კონტროლის ტექნოლოგია, კონფიგურაცია და ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკები, საშუალებას იძლევა მოხდეს შეთანხმება, ცვლილებები და ასევე ადმინისტრატორის არაავტორიზებული ქმედებების მონიტორინგი

ელემენტები: 1-4

ელემენტები სულ: 4

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა