დარგი

მედია და ტელეკომუნიკაცია

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების პროვაიდერების ქსელური ინფრასტრუქტურის დაცვა

მულტისერვისული მაღალმწარმოებლური ქსელების უსაფრთხოების სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქსელისა და მასში მომუშავე აპლიკაციების მუდმივ დაცვას

კომპანია ISSP წარმოადგენს ქსელური უსაფრთხოების ტექნოლოგიების კომპლექსს, რომელთაც შეუძლია საფრთხეების მართვის ავტომატიზებული ციკლის უზრუნველყოფა მაღალმწარმოებლურ სატელეკომუნიკაციო ქსელებში.  

ქსელური უსაფრთხოების სპეციალიზებულ მოწყობილობებს გააჩნია  მაღალი წვდომის მაღალმწარმოებლური არქიტექტურა ქსელურ ინტერფეისებზე ჩაყენებული აქსელერატორებით, რაც იძლევა ტრაფიკის ღრმა ინსპექტირების უზრუნველყოფის საშუალებას 80 გბიტ/წ სიჩქარეებზე, რაც აკმაყოფილებს ყველაზე მაღალმწარმოებლური ქსელების მოთხოვნებს.

ქსელური უსაფრთხოების ტექნოლოგიების კომპლექსი  განკუთვნილია:

ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის გარე თავდასხმებისა და საფრთხეებისაგან დაცვისთვის;

აპლიკაციების წვდომისა და მომხმარებლისთვის აპლიკაციის კონტენტის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფისათვის;

ვირტუალური ინფრასტრუქტურების დაცვისა და ვირტუალური ჰოსტების მონიტორინგისათვის;

მოწყვლადობების ციკლის მართვისა და  მოწყვლადი აპლიკაციების პრეაქტიური დაცვისათვის;

შიდა საფრთხეების ლოკალიზაციისა და მათი გავრცელების თავიდან აცილებისათვის;

ტრაფიკის, პროტოკოლების, სესიებისა და აპლიკაციების მართვისთვის;

ქსელური წვდომის მართვის, ქსელური მონიტორინგისა  და ანალიზისთვის.

კომპანია ISSP-ს მიერ წარმოდგენილი ქსელური უსაფრთხოების გადაწყვეტილებების კომპლექსი წარმოადგენს მაქსიმალურ, მართვად და ავტომატურად დასაყენებელ დაცვას, როგორც ცნობილი საფრთხეებისაგან ისე დაგეგმილი თავდასხმებისაგან, ანომალიებისა და ქსელური შემოჭრებისაგან, რითაც უზრუნველყოფს  ოპერატორის ინფორმაციული სისტემის საიმედო და შეუფერხებელ მუშაობას.

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

ქსელისა და პერიმეტრის დაცვა

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

ქსელური უსაფრთხოების
შლუზები

პროგრამული საშუალებების კომპლექსი ქსელური პერიმეტრის დასაცავად გარე საფრთხეებისგან.

თავდასხმის პრევენცია

თავდასხმის პრევენცია

ტექნოლოგიური კომპლექსი, ქსელური საფრთხეებისა და შესაძლო თავდასხმების აღმოსაჩენად.

მონიტორინგი და მართვა

მონიტორინგი და მართვა

დაცული ქსელის მონიტორინგი, შეჩერებული ან არასწორედ მომუშავე მოწყობილობების აღმოჩენა. ქსელური წვდომის მართვა.

აპლიკაციების დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების აქტიური დაცვის სისტემები, მათი კორექტული მუშაობის განსაზღვრა და უცხო პირთა შეუღწევადობის გარანტიები

დაუცველობის
მართვა

დაუცველობის
მართვა

აპლიკაციებისა და სისტემების ინფრასტრუქტურაში მოწყვლადობების რისკის დონის გამოვლენის და იდენტიფიცირების აქტიური ძიების სისტემები.

ელემენტები: 1-5

ელემენტები სულ: 5

კომპანია ISSP-სთან თანამშრომლობის შესახებ

პროექტის ფარგლებში, ISSP -ის გუნდმა აჩვენა მათი პროფესიონალიზმი. ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარებით, ზუსტად განისაზღვრა ჩვენი მოთხოვნები, რამაც უზრუნველყო პროექტის განხორციელება ხარისხიანად და გრაფიკის შესაბამისად. ჩვენი ექსპერტები ყოველთვის იღებენ "ISSP" –ის მომსახურების დეპარტამენტიდან რჩევებს და რეკომენდაციას უწევენ " ISSP "-ის როგორც პროფესიონალურ გუნდს ინფორმაციის უსაფრთხოების სფეროში.

ვლადისლავ ვლადიმერის ძე დოვგანიჩი
ინფორმაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი
პირველი უკრაინული საერთაშორისო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა