დარგი

ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები

ინტერნეტ ბანკინგში ოპერაციების დაცვა

ინტერნეტ-ბანკინგისა და ინტერნეტ კომერციის სისტემების დაცვის სრულყოფილი პლათფორმა, რომელიც აუთენტიფიკაციისა და ტრანზაქციების შემოწმების მექანიზმების დახმარებით უზრუნველყოფს ბანკის კლიენტების უსაფრთხოებასა და ბანკისადმი ნდობის არსებობას.

უსაფრთხო ინტერნეტ-ბანკინგის გადაწყვეტილებები ერთიან ტექნოლოგიურ პლატფორმაზე  მოიცავს უსაფრთხოების მრავალ მექანიზმს, რომელთა დახმარებითაც ინტრნეტ-ბანკინგით სარგებლობა შესაძლებელია ნებისმიერი მობილური პლატფორმიდან, ტრანზაქციების დაცვის გარანტიის მაღალი დონის შენარჩუნებით. 

უსაფრთხო ინტრენეტ-ბანკინგის გადაწყვეტილებების ტექნოლოგიურ პლატფორმას გააჩნია უსაფრთხოების მრავალდონიანი არქიტექტურა, რომელიც ააქტიურებს დაცვის დამატებით საშუალებებს ოპერაციის კრიტიკულობისა და მომხმარებლის ქცევის მოდელის მიხედვით.

მომხმარებელთა ინტერნეტ-ბანკინგის სისტემაში აუთენტიფიკაციისა  და ტრანზაქციების ონლაინ ვერიფიკაციისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას უსაფრთხოების მრავალი მექანიზმი:

ერთჯერადი პაროლები და შეტყობინებები;

ორმხრივი აუტენტიფიკაცია გამოძახება-პასუხი;

ტრანზაქციის ფსევდო-ციფრული ხელმოწერა;

ტრანზაქციის ელექტრონულ-ციფრული ხელმოწერა.

ინტერნეტ-ბანკინგის მომხმარებლებისთვის უსაფრხოების მოწყობილობას შეიძლება წარმოადგენდეს: 

მობილური ტელეფონი (SMS-შეტყობინება, აპლიკაცია, სიმ-ბარათი);

ჯიბის მოწყობილობა (ერთჯერადი პაროლების გენერატორი, კლავიატურიანი მოწყობილობა, ოპტიკური წამკითხველი);

ბანკის ბარათი (EMV-ჩიპით და წამკითხველით, დისფლეით ერთჯერადი პაროლებისათვის);

კომპიუტერული აპლიკაცია და  USB-წამკითხველი

და სხვა პროგრამული თუ აპარატული დაცვის საშუალებები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს უსაფრთხოების მექანიზმებს, რაც დამოკიდებულია  მიმდინარე ოპერაციის კრიტიკულობაზე. 

ინტერნეტ-ბანკინგით ჩატარებული ოპერაციების დაცვის მიზნით გადაწყვეტილებების გამოყენება ბევრად ამცირებს თაღლითობის რისკს ელექტრონულ საგადახდო სისტემებში, რაც უზრუნველყოფს ბანკის კლიენტების უსაფრთხოებას, აგრეთვე ელექტრონული სერვისის მუშაობის სტაბილურობასა და საიმედოობას.

აღწერები

Gemalto Ezio - ფინანსების ელექტრონული მართვის საუკეთესო სისტემა

Gemalto Ezio - ფინანსების ელექტრონული მართვის საუკეთესო სისტემა

Gemalto Ezoi სისტემის მიმოხილვა, ასევე მოწყობილობების აღწერა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრონული აუტენთიფიკაციისთვის, როგორიცაა სმარტ ბარათები, ტოკენები და წამკითხველები.

თანამედროვე ციფრული უსაფრთხოება ბანკებისათვის და მათი კლიენტებისთვის

თანამედროვე ციფრული უსაფრთხოება ბანკებისათვის და მათი კლიენტებისთვის

ტექნოლოგიის აღწერა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს მთელს მსოფლიოში, მიუხედავად მათი ადგილმდებარეობისა დაადასტუროს თავისი ვინაობა და განახორციელოს სხვადასხვა ოპერაციები ინტერნეტის მეშვეობით, და ამასთანავე უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვას ყველა სახის თაღლითობისგან.

დოკუმენტები

პროექტები

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

SIEM კლასის სისტემის დანერგვა თიბისი ბანკში

თიბისი ბანკმა დანერგა თავის სფეროში ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების მართვის საუკეთესო სისტემა.

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

ელემენტები: 1-6

ელემენტები სულ: 6

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა