დარგი

ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები

თანამშრომლებისა და წარმომადგენლების ელექტრონული მოწმობა

ერთიანი ბარათის ელექტრონული და ფიზიკური წვდომის კონტროლი ყველა შიდა თუ გარე სერვისთან

კომპანიის თანამშრომლის, აგრეთვე პარტნიორის/აგენტის უნივერსალური ციფრული მოწმობა,  დამზადებული ჩიპიანი პლასტიკური ბარათის სახით, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის არა მხოლოდ ოფისების, არამედ ინფორმაციული სისტემებისა და სერვისის წვდომას.

მომხმარებლის პოზიციიდან გამომდინარე, ერთიანი სმარტბარათის და მისი პინ-კოდის ცოდნის დახმარებით, ინფორმაციული სისტემების წვდომა ხდება მაქსიმალურად სწრაფი და ეფექტური, ხოლო ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით - სმარტბარათი ასრულებს ორფაქტორიან აუტენტიფიკაციას ინფორმაციულ სისტემებში, აგრეთვე წვდომის ცენტრალიზებულ მართვას და ინფორმაციის შიფრაციას, რაც კომპლექსურად წარმოადგენს მაქსიმალურ დაცვას მრავლობითი ინფორმაციული საფრთხისაგან, რომელიც შეიძლება მოდიოდეს როგორც გარედან ისე შიდა წყაროებიდან. 

 

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

ღია გასაღებების
ინფრასტრუქტურა

მომხმარებლების აუთენტიფიკაციის პროცესების მართვის ცენტრალიზირებული სისტემა. ინფორმაციული რესურსების აუთენტურობის კონტროლი, უფლებებისა და როლების შემოწმება

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

კომპანია ISSP –ის სპეციალისტები სრულად ორიენტირებულნი არიან ჩვენს საჭიროებებზე. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვქონდეს მათი მხარდაჭერის იმედი.

ვალერი ანანევი
IT სამსახურის უფროსი
"ომეგა"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა