დარგი

ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

სერტიფიცირება და დაცვის ტექნოლოგიების დანერგვა საქართველოს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონში გათვალისწინებული მოთხოვნების მიხედვით

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის მოთხოვნების მიღწევის ფარგლებში, კომპანია ISSP უზრუნველყოფს  კომპლექსური პროექტის შემუშავებასა და რეალიზაციას ფიზიკური პირების პერსონალური მონაცემების უსაფრთხო დამუშავებისა და დაცვის მიზნით. 

პროექტის შედეგს წარმოადგენს  დანერგილი და მოქმედი ინფორმაციის დაცვის სისტემა, რომელმაც გაიარა შესაბამისობის ექსპერტიზა და აიღო სპეციალური კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციის დაცვის სახელმწიფო სამსახურის შესაბამისობის ატესტატი. 

პერსონალური მონცემების დაცვის პროექტის ძირითადი ეტაპები:

ნორმატიული და საექსპლუატაციო დოკუმენტების შემუშავება;

ინფორმაციის დაცვის ტექნიკური საშუალებების დანერგვა;

შექმნილი დაცვის სისტემის სახელმწიფო ექსპერტიზის ჩატარება.

კომპანია ISSP-ს გააჩნია ყველა აუცილებელი ლიცენზია   ინფორმაციის ტექნიკური დაცვის სფეროში მომსახურების მიწოდებისთვის.

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

მონაცემებისა და
დოკუმენტების დაცვა

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

ინფორმაციის გაჟონვის
პრევენცია

მონაცემთა საცავების, აპლიკაციებისა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპლექსური მონიტორინგის სისტემები

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

შიფრაცია და
ციფრული ხელმოწერა

ინფორმაციის კრიპტოგრაფიული ტრანსფორმირების სისტემები, მისი კონფიდენციალურობის და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად

მობილური მონაცემების
დაცვა

მობილური მონაცემების
დაცვა

დაცული გარე მოწყობილობები, მობილური და პორტატიული მოწყობილობების ინფორმაციის დაცვის სისტემები

დოკუმენტების დაცვა

დოკუმენტების დაცვა

ელექტორნულ დოკუმენტებთან წვდომის მართვის და მათზე განხორციელებული ოპერაციების კონროლის სისტემები.

წვდომის
კონტროლი

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

მულტიფაქტორიანი
აუთენტიფიკაცია

ინფორმაციულ სისტემაში მომხმარებლების უსაფრთხო და უნივერსალური აუთენტიფიკაციის ტექნიკური გადაწყვეტილებები

ელემენტები: 1-5

ელემენტები სულ: 5

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

კომპანია ISSP –ის სპეციალისტები სრულად ორიენტირებულნი არიან ჩვენს საჭიროებებზე. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია გვქონდეს მათი მხარდაჭერის იმედი.

ვალერი ანანევი
IT სამსახურის უფროსი
"ომეგა"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა