დარგი

ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები

ვებ- ბანკინგის დაცვა

ბანკის კრიტიკული ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოების გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციების ხელმისაწვდომობას, ალგორითმების მუშაობის კორექტულობას და გარე საფრთხეებისგან დაცვას

  ვებ-აპლიკაციების დაცვის სპეციალიზებული გადაწყვეტილებები, წარმოადგენს საიმედო დაცვას  რეალურ დროში უკვე არსებული და უნიკალური, მომზადებული თავდასხმებისაგან.

გადაწყვეტილებათა მოცემული კლასი უზრუნველყოფს ვებ-რესურსის წვდომას მოთხოვნების ოპტიმიზაციის წყალობით და განსაზღვრავს დიალოგის კორექტულობას მომხმარებელსა და ინტრნეტ-ბანკინგის სისტემას შორის.

ტექნოლოგიების გამოყენება, რომლებიც ასრულებს ჯერ იდენტიფიცირებას, ხოლო შემდეგ საიდენტიფიკაციო მონაცემების, ანგარიშების ნომრების, პაროლების და სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის  შენიღბვასა და დაბლოკვას, პრევენციას უკეთებს   ინტერნეტ-ბანკინგის სისტემის ალგორითმებზე წინასწარ დაგეგმილ თავდასხმას.

აპლიკაციების დონის ინტელექტუალური სკანერი ან საწყისი კოდის ანალიზატორი გამოავლენს არსებულ მოწყვლადობებს, გვერდების არაკორექტულ კოდს, უფუნქციო  ალგორითმებს, წვდომის კონტროლის სისტემის გვერდის ავლის გზების არსებობას, აგრეთვე მნიშვნელოვანი მონაცემების დაუცველ შენახვას ინტერნეტ-ბანკინგის აპლიკაციაში. 

 

დოკუმენტები

პროექტები

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

ლიბერთი ბანკში დაინერგა „Hewlett Packard Enterprise (HPE) Fortify“ გადაწყვეტილება

სტატიები ანალიტიკის შესახებ

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

შეუძლია თქვენ კომპანიას გაუძლოს DdoS შეტევას? Imperva დაგეხმარებათ.

ელემენტები: 1-3

ელემენტები სულ: 3

აპლიკაციების დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების
დაცვა

ვებ-აპლიკაციების აქტიური დაცვის სისტემები, მათი კორექტული მუშაობის განსაზღვრა და უცხო პირთა შეუღწევადობის გარანტიები

ელემენტები: 1-1

ელემენტები სულ: 1

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა