დარგი

ბანკები და სადაზღვევო კომპანიები

ნებისმიერი ბანკი ან სადაზღვევო კომპანია ვალდებულია, პირველ რიგში უზრუნველყოს თავისი კლიენტების მონაცემების უსაფრთხოების მაღალი დონე. ამიტომ ინფორმაციული სისტემების დაცულობა და უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობა ამ დარგში წარმოადგენს ფინანსური სექტორის ორგანიზაციების საიმედოობის, მიმზიდველობისა და ეფექტურობის მაჩვენებელს.

კომპანია ISSP წარმოადგენს წამყვანი მსოფლიო მწარმოებლებისგან ინფორმაციული სისტემების მუშაობის შეფერხებასა და ინფორმაციული რესურსების კომპრომეტაციასთან დაკავშირებული რისკების მინიმიზაციის, დისტანციური მომსახურების პროცესის უზრუნველყოფის, საკუთარი კლიენტებისთვის უსაფრთხო წვდომისა და დისტანციური მომსახურების მიწოდების გადაწყვეტილებებს. კომპანია  ISSP აგრეთვე წარმოადგენს ექსპერტ-სერვისს ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების დაცული ინფორმაციული სისტემების პროექტირების, აგებისა და მომსახურებისათვის, აგრეთვე საბანკო და საფინანსო  დარგის უკრაინულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობისთვის.

დარგობრივი გადაწყვეტილებები

ბანკის წარმომადგენლის მობილური ვირტუალური სამუშაო ადგილი

ბანკის წარმომადგენლის მობილური ვირტუალური სამუშაო ადგილი

დაცული USB-მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს დაცულ კორპორატიულ სამუშაო ადგილს ორგანიზაციის მონაცემთა და აპლიკაციებთან სრული წვდომით.

ვებ- ბანკინგის დაცვა

ვებ- ბანკინგის დაცვა

ბანკის კრიტიკული ვებ-აპლიკაციების უსაფრთხოების გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს აპლიკაციების ხელმისაწვდომობას, ალგორითმების მუშაობის კორექტულობას და გარე საფრთხეებისგან დაცვას

თანამშრომლებისა და წარმომადგენლების ელექტრონული მოწმობა

თანამშრომლებისა და წარმომადგენლების ელექტრონული მოწმობა

ერთიანი ბარათის ელექტრონული და ფიზიკური წვდომის კონტროლი ყველა შიდა თუ გარე სერვისთან

ინტერნეტ ბანკინგში ოპერაციების დაცვა

ინტერნეტ ბანკინგში ოპერაციების დაცვა

ინტერნეტ-ბანკინგისა და ინტერნეტ კომერციის სისტემების დაცვის სრულყოფილი პლათფორმა, რომელიც აუთენტიფიკაციისა და ტრანზაქციების შემოწმების მექანიზმების დახმარებით უზრუნველყოფს ბანკის კლიენტების უსაფრთხოებასა და ბანკისადმი ნდობის არსებობას.

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დაცვა

სერტიფიცირება და დაცვის ტექნოლოგიების დანერგვა საქართველოს პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონში გათვალისწინებული მოთხოვნების მიხედვით

მონაცემთა დამუშავების ცენტრის დაცვა

მონაცემთა დამუშავების ცენტრის დაცვა

მონაცემთა დამუშავების ცენტრის (მდც) სისტემური და ქსელური საფრთხეებისაგან დაცვის ტექნოლოგიები, მდც-ს ქსელური და ვირტუალური ინფრასტრუქტურის კონტროლი, მდც-ს ქსელური პროცესებისა და აპლიკაციების მონიტორინგი

საფინანსო, სადაზღვევო, კონფიდენციალური ინფორმაციისა და საბანკო საიდუმლოებების დაცვა

საფინანსო, სადაზღვევო, კონფიდენციალური ინფორმაციისა და საბანკო საიდუმლოებების დაცვა

კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟონვასთან დაკავშირებული ეკონომიკური რისკების პრევენცია

ელემენტები: 1-7

ელემენტები სულ: 7

ახალი ამბები

ღონისძიებები

რატომ ვენდობით კომპანია ISSP-ის

ISSP-იმ, კომპანია Acunetix-ის მაქსიმალური მხარდაჭერა უზრუნველყო და ერთერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია ვისთანაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ. მათ კარგად იციან ბაზარი, აქვთ უნარი დაამყარონ კავშირები ყოველ ახალ მომხმარებელთან, აქვთ მყარი და ორგანიზებული მიდგომა ვენდორთან და ბოლო მომხმარებლთან.

ქრისტინა ვუდვარდი
EMEA და აზია- წყნარი ოკეანის რეგიონალური გაყიდვების მენეჯერი– Acunetix Ltd.

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა