დარგი

ვაჭრობა და ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკისა და საქონელბრუნვის პროცესების ავტომატიზაცია მოიცავს როგორც მსხვილ სავაჭრო, ისე წვრილ საცალო ქსელებს. თუმცა, ასეთი მიდგომისას იზრდება არა მხოლოდ ოპერაციული ეფექტურობა, არამედ ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკებიც, ვინაიდან არასწორმა ფუნქციონირებამ ან ავტომატიზებული პროცესების შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის საქმიანობის სრული შეჩერება.

კომპანია  ISSP-ს კომპლექსური გადაწყვეტილებები ლოჯისტიკური და სავაჭრო კომპანიებისათვის ეფექტურად  უკეთებს პრევენციას სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ  ყოველგვარ შიდა რისკებს, საიმედოდ იცავს კომერციულ, სავაჭრო საინფორმაციო და პერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველყოფს  ინტერნეტ-კომერციისა და ორგანიზაციის პარტნიორების დისტანციური მუშაობის სერვისების უსაფრთხოებასა და წვდომას.

 

კომპანია "ISSP"-სთან მუშაობის გამოცდილება

ჩვენ არაერთი წელია ვმუშაობთ კომპანია ISSP-სთან. აღსანიშნავია, როგორც კომპანიის მენეჯმენტის, ასევე ზოგადად თანამშრომლების მაღალი პროფესიონალიზმი, ასევე მათი მომსახურების ხარისხი. ჩვენთან შექმნილი პრობლემების გადაჭრის ოპერატიულობა, მათთვის ყოველთვის პირველ ადგილზეა. პირადად მე, არა როგორც ბანკის წარმომადგენელი, არამედ როგორც ექსპერტი ჩემს სფეროში, ვგეგმავ მომავალშიც გავაგრძელო თანამშრომლობა ამ კომპანიასთან.

დიმიტრი ბაგლიკი
საიდუმლო სამსახურის უსაფრთხოების დაცვის უფროსის მოადგილე
CityCommerce Bank

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა