დარგი

ვაჭრობა და ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკისა და საქონელბრუნვის პროცესების ავტომატიზაცია მოიცავს როგორც მსხვილ სავაჭრო, ისე წვრილ საცალო ქსელებს. თუმცა, ასეთი მიდგომისას იზრდება არა მხოლოდ ოპერაციული ეფექტურობა, არამედ ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკებიც, ვინაიდან არასწორმა ფუნქციონირებამ ან ავტომატიზებული პროცესების შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის საქმიანობის სრული შეჩერება.

კომპანია  ISSP-ს კომპლექსური გადაწყვეტილებები ლოჯისტიკური და სავაჭრო კომპანიებისათვის ეფექტურად  უკეთებს პრევენციას სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ  ყოველგვარ შიდა რისკებს, საიმედოდ იცავს კომერციულ, სავაჭრო საინფორმაციო და პერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველყოფს  ინტერნეტ-კომერციისა და ორგანიზაციის პარტნიორების დისტანციური მუშაობის სერვისების უსაფრთხოებასა და წვდომას.

 

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ვალდებულებების შესრულების სიმარტივე და სიზუსტე - შეუცვლელი ხარისხი, რომელიც დამახასიათებელია ISSP-სათვის.

იგორ კომაროვი
ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კომერციული სამრეწველო ბანკი

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა