დარგი

ვაჭრობა და ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკისა და საქონელბრუნვის პროცესების ავტომატიზაცია მოიცავს როგორც მსხვილ სავაჭრო, ისე წვრილ საცალო ქსელებს. თუმცა, ასეთი მიდგომისას იზრდება არა მხოლოდ ოპერაციული ეფექტურობა, არამედ ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკებიც, ვინაიდან არასწორმა ფუნქციონირებამ ან ავტომატიზებული პროცესების შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის საქმიანობის სრული შეჩერება.

კომპანია  ISSP-ს კომპლექსური გადაწყვეტილებები ლოჯისტიკური და სავაჭრო კომპანიებისათვის ეფექტურად  უკეთებს პრევენციას სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ  ყოველგვარ შიდა რისკებს, საიმედოდ იცავს კომერციულ, სავაჭრო საინფორმაციო და პერსონალურ მონაცემებს და უზრუნველყოფს  ინტერნეტ-კომერციისა და ორგანიზაციის პარტნიორების დისტანციური მუშაობის სერვისების უსაფრთხოებასა და წვდომას.

 

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა