დარგი

მრეწველობა და ენერგეტიკა

მსხვილი სამრეწველო და ენერგეტიკული საწარმოების განაწილებულ IT-ინფრასტრუქტურაში რისკების კონტროლის განხორციელებისთვის, აუცილებელია ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთო პოლიტიკის დანერგვა და მისი კონტროლის შესრულების შემოწმების ცენტრალიზება. ამისთვის აუცილებელია კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემული პოლიტიკის განხორციელებას როგორც მმართველ ოფისებში, ისე საწარმოს მოედნებზე

 ISSP პორტფელის კომპლექსური გადაწყვეტილებები ენერგეტიკული და სამრეწველო კომპანიებისთვის უზრუნველყოფს საწარმოო სისტემების უსაფრთხოებას, აუტენტურობას და მათი კონფიგურაციის სიმთელეს, აგრეთვე უზრუნველყოფს საკონტროლო პულტების უსაფრთხო წვდომას. სისტემის მონაცემები ასრულებს ყველა ინფორმაციული პროცესის მონიტორინგს, რომლებიც ემსახურება წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესს, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების ერთიან პოლიტიკას და მის ცენტრალიზებულ კონტროლს, როგორც მართვის ოფისიდან, ისე უშუალოდ საწარმოს მოედნებზე.

 

დარგობრივი გადაწყვეტილებები

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

თანამშრომლების ვებ-რესურსებთან წვდომის დონის განმსაზღვრელი ეფექტური გადაწყვეტილებები.

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

ინფორმაციის ქურდობისგან დაცვისა და თაღლითობის ფაქტების გამოვლენისათვის საჭირო კომპლექსური გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP -ის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობის შესახებ

კომპანია ISSP-ის სასწავლო ცენტრი არის ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, საუკეთესო სასწავლო-სატრეინინგო ცენტრი, სადაც საშუალება ეძლევა ყველა დაინტერესებულ პირს მიიღოს მაღალკვალიფიციური განათლება და გახდეს საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენუნარიანი სპეციალისტი არა მარტო ქვეყნის მაშტაბით, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარედაც.
ISSP აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და სწავლებისათვის შექმნილია საუკეთესო გარემო. ინტერაქტიული, პრაქტიკული ლექციები ადვილს ხდის რთული თემების ათვისებას და ცოდნის სწრაფ და ეფექტურ გამოყენებას კორპორატიულ გარემოში.
მე რეკომენდაციას ვუწევ მათ, ვისაც სურს მოკლე დროში გახდეს წარმატებული და მოწინავე სპეციალისტი, გაიაროს ტრეინინგი ISSP სასწავლო ცენტრში.

ზაზა ალიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი
"მაგთიკომი"

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა