დარგი

მრეწველობა და ენერგეტიკა

მსხვილი სამრეწველო და ენერგეტიკული საწარმოების განაწილებულ IT-ინფრასტრუქტურაში რისკების კონტროლის განხორციელებისთვის, აუცილებელია ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთო პოლიტიკის დანერგვა და მისი კონტროლის შესრულების შემოწმების ცენტრალიზება. ამისთვის აუცილებელია კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემული პოლიტიკის განხორციელებას როგორც მმართველ ოფისებში, ისე საწარმოს მოედნებზე

 ISSP პორტფელის კომპლექსური გადაწყვეტილებები ენერგეტიკული და სამრეწველო კომპანიებისთვის უზრუნველყოფს საწარმოო სისტემების უსაფრთხოებას, აუტენტურობას და მათი კონფიგურაციის სიმთელეს, აგრეთვე უზრუნველყოფს საკონტროლო პულტების უსაფრთხო წვდომას. სისტემის მონაცემები ასრულებს ყველა ინფორმაციული პროცესის მონიტორინგს, რომლებიც ემსახურება წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესს, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების ერთიან პოლიტიკას და მის ცენტრალიზებულ კონტროლს, როგორც მართვის ოფისიდან, ისე უშუალოდ საწარმოს მოედნებზე.

 

დარგობრივი გადაწყვეტილებები

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

თანამშრომლების ვებ-რესურსებთან წვდომის დონის განმსაზღვრელი ეფექტური გადაწყვეტილებები.

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

ინფორმაციის ქურდობისგან დაცვისა და თაღლითობის ფაქტების გამოვლენისათვის საჭირო კომპლექსური გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

კომპანია ISSP -სთან თანამშრომლობის შესახებ

ჩვენ ფოკუსირებას ვახდენთ ინოვაციური სმარტ ბარათების მართვის სისტემაზე, რომელიც სმარტ ბარათების სწრაფი შემუშავების საშუალებას იძლევა. ჩვენი სმარტ ბარათების მართვის პროდუქტს vSEC: CMS ეწოდება. ჩვენ ვითანამშრომლეთ კომპანია ISSP -სთან ამ სფეროში მისი დიდი ტექნიკური გამოცდილების გამო. გავიგეთ, თუ რამდენად უნიკალური შესაძლებლობაა, მიიღო პირველი კლასის IT სისტემა უსაფრთხოებაში სმარტ ბარათების გამოყენებით.

იოაკიმ ტორენი
თანადამფუძნებელი და მთავარი ტექნიკური დირექტორი
Versatile Security

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა