დარგი

მრეწველობა და ენერგეტიკა

მსხვილი სამრეწველო და ენერგეტიკული საწარმოების განაწილებულ IT-ინფრასტრუქტურაში რისკების კონტროლის განხორციელებისთვის, აუცილებელია ინფორმაციული უსაფრთხოების საერთო პოლიტიკის დანერგვა და მისი კონტროლის შესრულების შემოწმების ცენტრალიზება. ამისთვის აუცილებელია კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემული პოლიტიკის განხორციელებას როგორც მმართველ ოფისებში, ისე საწარმოს მოედნებზე

 ISSP პორტფელის კომპლექსური გადაწყვეტილებები ენერგეტიკული და სამრეწველო კომპანიებისთვის უზრუნველყოფს საწარმოო სისტემების უსაფრთხოებას, აუტენტურობას და მათი კონფიგურაციის სიმთელეს, აგრეთვე უზრუნველყოფს საკონტროლო პულტების უსაფრთხო წვდომას. სისტემის მონაცემები ასრულებს ყველა ინფორმაციული პროცესის მონიტორინგს, რომლებიც ემსახურება წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესს, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების ერთიან პოლიტიკას და მის ცენტრალიზებულ კონტროლს, როგორც მართვის ოფისიდან, ისე უშუალოდ საწარმოს მოედნებზე.

 

დარგობრივი გადაწყვეტილებები

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

ვებ-უსაფრთხოება და თანამშრომლების ინტერნეტ რესურსებთან წვდომის სხვადასხვა დონე

თანამშრომლების ვებ-რესურსებთან წვდომის დონის განმსაზღვრელი ეფექტური გადაწყვეტილებები.

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა

ინფორმაციის ქურდობისგან დაცვისა და თაღლითობის ფაქტების გამოვლენისათვის საჭირო კომპლექსური გადაწყვეტილება

ელემენტები: 1-2

ელემენტები სულ: 2

ახალი ამბები

ღონისძიებები

რატომ ენდობიან კომპანია ISSP-ის

ISSP-ის გუნდთან საკმაოდ დიდი ხნის მუშაობის გამოცდილება იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვისაუბროთ მათზე, როგორც გუნდზე, რომელიც წარმატებით აერთიანებს ორ თვისებას: ერთის მხრივ -ოპერატიული გადაწყვეტა ბიზნეს-საკითხების როგორც მომსახურების მიმწოდებელის, მეორეს მხრივ - მაღალი კომპეტენციის მქონე საპროექტო კოლექტივი.

სერგეი ზახარჩუკი
იფორმაციული სისტემებისა და ტექნიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი
«მირონოვსკის პურკომბინატი»

პროექტები

სხვა პროექტები

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა