ახალი ამბები

ISSP-ის მიენიჭა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტის უფლებამოსილება

გამოსაქვეყნებლად: 22.07.2015 0:00 | კატეგორია: სიახლე | წყარო:

საქართველოში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, კომპანია ISSP მოხარულია გაცნობოთ, რომ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ, მას გადაეცა ოფიციალური სერთიფიკატი, რომელიც ISSP -ის პროფესიონალ აუდიტორებს აძლევს უფლებას მომსახურება გაწიონ ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში,  არა მხოლოდ საერთაშორისო ISO 27000 სერიის სტანდარტების შესაბამისად, არამედ ჩაატარონ აუდიტი და სერტიფიკაცია საქართველოს საინფორმაციო უსაფრთხოების სამართალის საფუძველზე.

Поиск по тегам:

მომდევნო ნაბიჯი

მოთხოვნის გაგზავნა

ხელმოწერა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად

სიახლეების მისაღებად გთხოვთ მიუთითოთ ელ-ფოსტა